Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 141 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty). Zajęcia realizowane są w 100 % zdalnie. Możesz studiować z każdego miejsca!

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach, zaliczenie wszystkich modułów objętych programem oraz zaliczenie testu końcowego.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 140
Liczba zjazdów: 14
Liczba semestrów: 2
Psychologia reklamy
(65 godz.)
  • Wstęp do psychologii 
  • Procesy poznawcze-nastrój, emocje 
  • Psychologia społeczna i poznawcza w reklamie
  • Psychologia mediów
Komunikacja marketingowa
(25 godz.)
  • Budowanie  strategii komunikacyjnej 
  • Public relations
Współczesny konsument
(50 godz.)
  • Promocje konsumenckie i perswazyjność reklamy 
  • Zachowania konsumenckie 
  • Motywacja i postawy konsumentów
FORMA ZALICZENIA

Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego cały zakres studiów.