Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 146 godzin realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty). Zajęcia realizowane są w 100 % zdalnie. Możesz studiować z każdego miejsca!

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach i zaliczenie wszystkich modułów objętych programem. 

 

Blok VI realizowany jest w formule modułowej. Oznacza to, że możliwa jest realizacja zajęć z tego bloku wraz ze słuchaczami innych studiów podyplomowych. 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 146
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Organizacja i planowanie eventów
(25 godz.)
 • Planowanie budżetu
 • Projektowanie eventu
 • Pozyskiwanie partnerów 
 • Zarządzanie eventem
 • Promocja wydarzenia
Marketing offline
(15 godz.)
 • Narzędzia
 • Strategie 
   
Marketing online
(52 godz.)
 • Media społecznościowe – specyfika poszczególnych kanałów, tworzenie społeczności i ich angażowanie
 • Media społecznościowe – kampanie organiczne
 • Media społecznościowe – kampanie płatne
 • SEO
 • Inne narzędzia marketingu online (mailing, Google Ads, Google Analytics)
   
Public Relations
(21 godz.)
 • Współpraca z mediami 
 • Współpraca z otoczeniem 
 • Sytuacje kryzysowe 
 • Współpraca z wolontariuszami 
Rozwój publiczności
(13 godz.)
 • Tworzenie person 
 • Customer journey map 
 • Lejek sprzedażowy 
   
Content marketing
(15 godz.)
 • Typy contentu 
 • Koncepcje i strategie content marketingu 
 • Planowanie contentu 
 • Storytelling 
   
Prawne aspekty marketingu
(5 godz.)
 • Rodo i zgody marketingowe