Monika Burzyńska

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania logopedycznego, terapeuta i diagnosta, współzałożycielka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EDUCATA we Wrocławiu.


Przede wszystkim jestem praktykiem. Od kilkunastu lat pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą i wspomaganiem dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Diagnozuję przyczyny niepowodzeń szkolnych, w tym specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia mowy. Prowadzę terapię dzieci przejawiających trudności w nauce czytania i pisania oraz opóźnieniami w rozwoju mowy i języka. W ramach obowiązków zawodowych prowadzę warsztaty dla rodziców (np. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”) oraz szkolę Rady Pedagogiczne szkół i przedszkoli.


Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach 
z zakresu pedagogiki i logopedii. „Trzymam rękę na pulsie”, by nie przegapić najnowszych trendów w diagnozowaniu. Od kilku lat mam przyjemność dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem praktycznym ze studentami studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Sylwia Przondo

Logopedka; neurologopedka; specjalistka wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka; glotodydaktyk i glottoterapeuta, terapeutka miofunkcjonalna; terapeutka metody „Dyna-Linqua M.S.”; terapeutka Emphaty Dolls; terapeutka zaburzeń sensomotorycznych i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1 i 2 r.ż. wg koncepcji IntraActPlus; terapeutka karmienia i obszaru orofacjalnego; terapeutka ręki; provider Neuroflow; terapeutka Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego. Szkoleniowiec i wykładowca.


Zawodowo zajmuję się diagnozą oraz terapią niemowląt i małych dzieci. Uważam, że szybkie wykrycie nieprawidłowości w rozwoju, daje szansę na niwelowanie wielu późniejszych trudności.
W związku z tym zajmuję się zaburzeniami funkcji oralnych, związanymi z poborem pokarmów, a także zaburzeniami mowy. Szczególnie interesuję się zaburzeniami sensomotorycznymi i nieprawidłowościami w rozwoju małych dzieci, dlatego ciągle pogłębiam wiedzę na temat trudności w samoregulacji niemowląt i dzieci w 1 i 2 r.ż., a także w zakresie diagnostyki wczesnych objawów wskazujących na zaburzenia w rozwoju.


Jestem zwolenniczką holistycznego podejścia do trudności rozwojowych.

 

Diagnozuję dzieci przy pomocy przy pomocy następujących narzędzi: 
MFDR (Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej), PEP-R-a Schoplera, KORP-a (Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego), KOLD-a (Kart Oceny Logopedycznej Dziecka), KOSF-a (Kart Oceny słuchu fonemowego), KOJD-a (Kart oceny języka dziecka), KOZE (Kart Oceny zachowania i emocji dziecka), TRJ (Testu Rozwoju Językowego), M-CHAT-R (Kwestionariusza Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym). 

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci, oraz wielbicielka wycieczek rowerowych i porannej kawy.