Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Logopedia dla nauczycieli.

 

Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, gdzie zrealizować praktyki – uczelnia zapewnia organizację praktyk w zakresie większości godzin przewidzianych w programie studiów. Na naszej uczelni praktyki odbywają się w formie:

 • spotkań zaplanowanych jako zjazdy na naszej uczelni
 • praktyk realizowanych poza uczelnią (realizowanych w godzinach pracy placówek oświatowych i medycznych, czyli w tygodniu)
 • praktyk realizowanych poza uczelnią organizowanych przez studenta, np. w jego miejscu pracy
Liczba miesięcy nauki: 20
Liczba godzin: 470 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 54
Liczba semestrów: 4
MODUŁ FIZJOLOGICZNYCH I MEDYCZNYCH PODSTAW TERAPII MOWY
(135 godz.)
 • Anatomia i fizjologia głosu, słuchu i mowy
 • Anatomia i funkcje mózgu
 • Foniatria z audiologią
 • Rozwój mowy dziecka i opóźniony rozwój mowy
 • Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego
 • Psychiatria
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 • Mutyzm wybiórczy
 • Wstęp do alternatywnych metod komunikacji
 • Integracja sensoryczna w świetle rozwoju mowy dziecka
 • Ortodoncja
MODUŁ DIAGNOZY RÓŻNICOWEJ I TERAPII ZABURZEŃ MOWY
(185 godz.)
 • Zaburzenia mowy - dyslalia - diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy - jąkanie - diagnoza i terapia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Surdologopedia
 • Zaburzenia mowy - rozszczepy - diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy - dysartria - diagnoza i terapia
 • Rehabilitacja osób po laryngektomii
 • Logorytmika
 • Afazje
MODUŁ PSYCHOPEDAGOGICZNYCH ASPEKTÓW TERAPII ZABURZEŃ MOWY
(145 godz.)
 • Lingwistyczne podstawy logopedii 1
 • Lingwistyczne podstawy logopedii 2
 • Psychologia rozwojowa
 • Pedagogika specjalna
 • Zaburzenia mowy u osób z obniżoną sprawnością  intelektualną
 • Dysleksja
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Elementy prawa oświatowego - status zawodowy logopedy
 • Emisja głosu
MODUŁ PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ
(5 godz.)
 • Seminarium dyplomowe.
MODUŁ PRAKTYK
(180 godz.)
 • Praktyka logopedyczna - opóźniony rozwój mowy (we własnej placówce)
 • Praktyka logopedyczna - wczesna interwencja logopedyczna
 • Praktyka logopedyczna - kształtowanie mowy dziecka (we własnej placówce)
 • Praktyka logopedyczna - dyslalie
 • Praktyka logopedyczna - jąkanie
 • Praktyka logopedyczna - autyzm
 • Praktyka logopedyczna - neurologopedia
 • Praktyka logopedyczna - surdologopedia
 • Praktyka logopedyczna - dysartria
 • Praktyka logopedyczna -  afazja
 • Praktyka logopedyczna – logorytmika
FORMA ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich zajęć,
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych,
 • opracowanie w trakcie seminarium wybranego studium przypadku.