Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Logopedia dla nauczycieli.

 

Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, gdzie możesz zrealizować praktyki – zorganizujemy dla Ciebie większość praktyk, współpracujemy też z najlepszymi firmami i instytucjami związanymi z obszarem tego kierunku dla praktyk realizowanych na zewnątrz.

Liczba miesięcy nauki: 20
Liczba godzin: 470 + 180 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 54
Liczba semestrów: 4
MEDYCZNE PODSTAW TERAPII MOWY
(135 godz.)
 • Anatomia i fizjologia głosu, słuchu i mowy
 • Anatomia i funkcje mózgu
 • Foniatria
 • Rozwój mowy dziecka i opóźniony rozwój mowy
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
 • Neurofizjologiczne podstawy rozwoju psychomotorycznego
 • Psychiatria
 • Audiologia
 • Ortodoncja

 

DIAGNOZY RÓŻNICOWEJ I TERAPII ZABURZEŃ MOWY
(185 godz.)

 

 • Zaburzenia mowy – dyslalia – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy – jąkanie – diagnoza i terapia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Surdologopedia
 • Zaburzenia mowy – rozszczepy – diagnoza i terapia
 • Zaburzenia mowy-dyzartria – diagnoza i terapia
 • Rehabilitacja osób po laryngektomii
 • Logorytmika
 • Mutyzm wybiórczy
 • Afazje
 • Wstęp do alternatywnych metod komunikacji
 • Integracja sensoryczna w świetle rozwoju mowy dziecka

 

PSYCHOPEDAGOGICZNE ASPEKTY TERAPII ZABURZEŃ MOWY
(145 godz.)
 • Lingwistyczne podstawy logopedii 1
 • Lingwistyczne podstawy logopedii 2
 • Psychologia rozwojowa
 • Pedagogika specjalna
 • Dysleksja
 • Elementy prawa oświatowego
 • Emisja głosu
 • Zaburzenia mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną
 • Warsztat pracy z rodziną

 

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ
(5 godz.)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
MODUŁ PRAKTYK
(180 godz.)
 • Praktyka logopedyczna – opóźniony rozwój mowy
 • Praktyka logopedyczna – wczesna interwencja logopedyczna
 • Praktyka logopedyczna – kształtowanie mowy dziecka
 • Praktyka logopedyczna – dyslalie
 • Praktyka logopedyczna – jąkanie
 • Praktyka logopedyczna – autyzm
 • Praktyka logopedyczna – neurologopedia
 • Praktyka logopedyczna – surdologopedia
 • Praktyka logopedyczna – dysartria
 • Praktyka logopedyczna – logorytmika
 • Praktyka logopedyczna - afazja

 

FORMA ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich zajęć,
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych,
 • opracowanie i zaprezentowanie na egzaminie wybranego studium przypadku.