Program studiów

Program

 

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 102 godzin realizowanych w zakresie 40 godzin wykładów i 62 godziny warsztatów. Dialog Motywujący (DM) to metoda pracy oparta na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. To styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u rozmówcy jego własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Twórcami metody są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick.
 
Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Programową Instytutu, składającą się z ekspertów DM, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę programową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves, Fiona Clarke (Anglia) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).
 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie egzaminu polegającego na zaprezentowaniu praktycznych umiejętności z obszaru Dialogu Motywującego (informacje zwrotne dla studenta formułowane są za pomocą dedykowanych do tego narzędzi tj: skali MICA lub MITI).

 

Zdobędziesz uprawnienia

 

Studia mają charakter doskonalący. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych i tytuł Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

 

Terminy zajęć:

I semestr

23 i 24 październik 2021

20 i 21 listopad 2021

10 i 11 grudzień2021

15 i 16 styczeń 2022

5 i 6 luty 2022

II semestr

9 i 10 kwiecień 2022

7 i 8 maja 2022

4 i 5 czerwca 2022

18 czerwca 2022

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 102
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Moduł I – kształcenie podstawowe
(24 godz.)
  • Wprowadzenie do Dialog Motywujący
  • Metody Dialogu Motywującego
Moduł II – kształcenie teoretyczne
(36 godz.)
  • Komunikacja w Dialogu Motywujący
  • Proces w Dialogu Motywujący
  • Strategie pracy w Dialogu Motywującym
Moduł III – kształcenie praktyczne
(42 godz.)
  • Trening umiejętności praktycznych
  • Synergia w Dialogu Motywującym