Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Zdobędziesz warsztat pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz pracy rehabilitacyjno-terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Poznasz metody oceny funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Będziesz potrafił identyfikować indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zdobędziesz umiejętności projektowania i wdrażania indywidualnych programów nauczania i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając ich specyficzne potrzeby i cele rozwojowe.
 • Poznasz różnorodne metody i techniki terapeutyczne oraz zajęciowe, które mogą być stosowane w celu wsparcia rozwoju umiejętności społecznych, komunikacyjnych, funkcjonalnych i zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zdobędziesz umiejętność promowania aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym, oraz budowania środowiska sprzyjającego ich pełnemu uczestnictwu.

 

Praca dla Ciebie:

 • szkoły specjalne,
 • ośrodki terapeutyczne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką niepełnosprawności.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Rynek pracy przejawia duże zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Program specjalności dostosowany jest do nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela/pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym, metodycznym realizowane są w specjalnej pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt – m.in. do integracji sensorycznej, integracji funkcji wykonawczych (też „magiczny dywan”) . W trakcie zajęć wykorzystujemy również technologię VR. 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 31 lipca
czesne już od
517 zł
450 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:
●    800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

 

Najniższa cena w ostatnim miesiącu: 450 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej:

●    1200 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

Program studiów

 • psychologia kliniczna z elementami neurologii
 • diagnostyka psychopedagogiczna 
 • konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych
 • problemy diagnozy osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • metody terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • podstawy integracji sensomotorycznej
 • warsztaty terapii zachowań niepożądanych
 • prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży
 • metodyka nauczania i wychowania dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
   
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF