Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy
 • Prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych
 • Prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej osób z zaburzeniami w komunikacji językowej pochodzenia mózgowego (np. z dyzartrią, afazją, spektrum autyzmu, zaburzeniami sprzężonymi), obwodowego (np. zaburzeń będących skutkiem uszkodzeń narządu słuchu lub zmian w narządzie głosu) oraz środowiskowego
 • Prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Realizowania profilaktyki logopedycznej.
   

Praca dla Ciebie:

 • jako pedagog specjalny – logopeda w placówkach oświatowych: w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych; w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych;
 • jako logopeda w placówkach resortu służby zdrowia, instytucjach dydaktyczno-badawczych zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej oraz w radiu, telewizji i w ośrodkach kultury.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Zdobędziesz kwalifikacje logopedy, a więc w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie.
 • Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym, metodycznym realizowane są w specjalnej pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt – m.in. do integracji sensorycznej. 
 • Zostaniesz przygotowany do pracy logopedycznej z osobami w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy.
 • Zdobędziesz umiejętności współpracy w tym zakresie z innymi specjalistami: lekarzami, psychologami, fizjoterapeutami.

Program studiów

 • podstawy audiologii i foniatrii
 • językoznawcze podstawy logopedii
 • podstawy glottodydaktyki
 • diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu
 • integracja sensoryczna w rozwoju mowy
 • diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego
 • metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • konstruowanie programów terapii logopedycznej
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF