Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą. 
 • Nauczysz się diagnozy potrzeb, problemów, dysfunkcji i zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży w procesach rozwojowych, diagnozowania gotowości szkolnej oraz trudności w uczeniu się.
 • Zapoznasz się z metodami pracy, narzędziami diagnostycznymi w ramach diagnozy nauczycielskiej i specjalistycznej.
 • Nauczysz się prowadzenia terapii specyficznych trudności w uczeniu się, prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.
 • Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – pedagogów, psychologów, terapeutów – badaczy i praktyków, z bogatym doświadczeniem oraz dorobkiem dydaktycznym i naukowym.
   

Praca dla Ciebie:

Jeśli posiadasz uprawnienia pedagogiczne i/lub nauczycielskie:

 • w centrach integracji społecznej,

 • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako pedagog- jeśli posiadasz kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne,

 • w poradniach rodzinnych i specjalistycznych,
 • w publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury i sztuki,
 • w organizacjach pozarządowych.

Program studiów

 • Psychologiczne podstawy terapii pedagogicznej.
 • Diagnozowanie gotowości szkolnej.
 • Diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz uczeniu się matematyki.
 • Terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu oraz uczeniu się matematyki.
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania.
   
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF