Program studiów

 

 • Ewolucja myśli ustrojowo-administracyjnej
 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Zasady tworzenia i stosowania prawa
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • System ochrony prawnej
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Strategia rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Fundusze europejskiej i system finansowania projektów
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Prawo karne skarbowe
 • Publiczne prawo konkurencji
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych 
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej 
 • Zasady ustroju politycznego państwa 
 • Zasady tworzenia i stosowania prawa
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
 • System ochrony prawnej
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Strategia rozwoju lokalnego i regionalnego 
 • Fundusze europejskiej i system finansowania projektów
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Prawo karne skarbowe 
 • Publiczne prawo konkurencji