Czego się nauczysz wybierając tą specjalność?

 • Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?
 • Społeczno-ekonomicznych, politycznych i prawnych mechanizmów zarządzania sprawami publicznymi.
 • Metod zarządzania w administracji. 
 • Przygotowywania dokumentów organizujących pracę urzędów administracji.
 • Wykorzystywania metod i technik selekcji pracowników.
 • Skutecznego motywowania pracowników.
 • Systemów ocen pracowniczych.
 • Organizowania pracy własnej i zespołu.
 • Aktywnego uczestniczenia w tworzeniu i racjonalizowaniu procesów administracyjnych i zarządczych w niemal każdej instytucji.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć? 

 

 • W czasie nauki nasi studenci zyskują merytoryczną i praktyczną wiedzę o nowych  rozwiązaniach i usługach, które pojawiają się w strukturach organizacyjnych administracji samorządowej i rządowej. Obszar ten jest niezwykle dynamiczny i generuje dużą ilość zmian, warto więc wyrobić w sobie nawyk nieustannego sprawdzania i „trzymania ręki na pulsie”.

 

Praca dla Ciebie:

 • Pracownik w strukturach administracji publicznej różnego szczebla i rodzaju (centralnej i terenowej, rządowej i samorządowej, zespolonej i niezespolonej), organizacjach. Pozarządowych i pożytku publicznego, działach personalnych w przedsiębiorstwach.
 • Pracownik organizacji pozarządowych.
 • Pracownik działu HR.
 • Pracownik administracyjny w biurach rachunkowych lub biurach podatkowych, kancelariach.
 • Pracownik administracyjny w organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych.

 

Program studiów

 • Organizacja urzędów administracji publicznej
 • Systemy oceny i motywowania pracowników
 • Innowacyjny marketing i społeczna odpowiedzialność administracji publicznej
 • Komunikacja z otoczeniem i Public Relations
 • Odpowiedzialność i rozliczalność funkcjonariusza publicznego
 • Informacja publiczna
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF