Program studiów

Program studiów na kierunku zarządzanie obejmuje m.in.:

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
  • Systemy informatyczne w ZZL 
  • Motywacja pracowników  
  • Techniki rekrutacji i selekcji pracowników  
  • Trening menedżerski 
  • Prawo pracy 
  • Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia pracowników.