Program studiów

  • Trening menedżerski
  • Budowanie startupu
  • Metody oceny efektywności inwestycji
  • Rozliczenia kadrowo-płacowe
  • Metodyki zarządzania projektem
  • Źródła finansowania działalności gospodarczej 
  • Międzynarodowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
  • AI w prowadzeniu działalności gospodarczej