Program studiów

Program studiów na kierunku zarządzanie obejmuje m.in.:

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
  • Trening menedżerski
  • Techniki sprzedaży 
  • Budowanie relacji w zespole
  • Metodyki zarządzania projektem
  • Budowanie stratupu
  • Finansowanie startupu
  • Metody rekrutacji i selekcji pracowników 
  • Prawne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem.