Małgorzata Warzycha

Praktyczka zarządzania, doświadczona menadżerka HR, trenerka biznesu, coach. Certyfikowana mediatorka sądowa i pozasądowa oraz konsultantka DISC D3. Menadżerka kierunku "Human Resources i Coaching" II stopnia i "Psychologia w biznesie " I stopnia. Z wykształcenia socjolożka. Bogate doświadczenie zdobyła pracując w branży finansowej, produkcyjnej i usługowo-logistycznej u największych polskich pracodawców. Liderka wielu projektów, mających wpływ na zmianę modelu komunikacji i kultury organizacyjnej firm. Dodatkowo prowadzi liczne inicjatywy promujące prewencyjne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy. Przewodnicząca Rady Programowej kierunku.

Karolina Górska

Karolina Górska - psycholog, menadżer i coach. Profesjonalistka o wieloletnim doświadczeniu w obszarze zarządzania sprzedażą – zarówno usług, jak i produktów oraz budowaniu efektywnych zespołów sprzedażowych. Posiada bogate, interdyscyplinarne doświadczenie w psychologii pozytywnej i poznawczo-behawioralnej, co pozwala jej skutecznie wykorzystywać talenty i mocne strony swoich klientów podczas szkoleń miękkich i twardych.  Specjalizuje się w branży nieruchomości, gdzie wykorzystuje swoje umiejętności zarządzania i coachingowe w celu pomocy klientom w osiąganiu sukcesów zawodowych i osobistych. Holistyczne podejście oparte na psychologii pozytywnej umożliwia jej klientom odnalezienie motywacji i skutecznego działania w dynamicznym środowisku biznesowym. Członkini Rady Programowej kierunku.

dr inż. Anna Motylska–Kuźma

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Kierownik Zespołu Dydaktycznego Doradztwa Finansowego.Obecnie prodziekan na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu w obszarze kierunków biznesowych. Autorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zarządzania finansami i decyzji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka finansowego, zarządzania wartością i innowacyjnych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

Anna Piguła

Specjalistka ds. kryzysu i rozwoju, Interwentka Kryzysowa Centrum Praw Kobiet, Coach kryzysowa, Coach ICF, Trenerka rozwoju osobistego, Trenerka Hollaback, Trenerka Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu, Doradczyni zawodowa, wykładowczyni akademicka, od 20 lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi w obszarze praw człowieka. Założycielka Pracowni Zmiany i Motywacji, gdzie wspiera osoby na różnych etapach życia w osiąganiu tego, co jest dla nich ważne.

dr Barbara Pawełko-Czajka

Doktor nauk prawnych, doświadczona wykładowczyni akademicka, konsultantka i trenerka. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Positivity Consulting.

Prowadzi liczne szkolenia i wykłady na uczelniach wyższych m.in. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Stale współpracuje m. in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji, Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów oraz wieloma wiodącymi firmami szkoleniowymi. Posiada   praktyczne i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilno-prawnych, prawa ubezpieczeń społecznych. Zdobywczyni Stypendium Herder-Institut w Marburgu. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.  

Mgr Agnieszka Chojnacka

Pedagożka i psycholożka. Menedżerka kierunku pedagogika specjalna i resocjalizacja na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW. W swojej pracy łączy teorię z praktyką. Posiada doświadczenie pracy pedagoga szkolnego w placówkach oświatowych. Współpracowała z ośrodkami psychoterapii i szkoleń, gdzie prowadziła warsztaty dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada praktykę w obszarze badań psychologicznych w zakresie psychologii pracy. W swojej pracy naukowej koncentruje się na poradnictwie, w szczególności na obszarach związanych z procesami radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi.

dr Alicja Barcik

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości. Wykładowczyni akademicka i trenerka. Posiada  praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, kursów zawodowych oraz dydaktyki akademickiej. Praktyk biznesu, specjalista z zakresu logistyki, która zdobywała swoje doświadczenie zawodowe od pierwszych lat studiów. Związana zawodowo z logistyką od 2009 roku.