Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Specyfiki pracy na stanowisku asystenta rodziny
 • Metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi
 • Udzielania pomocy i wsparcia członkom rodziny oraz tworzenia długoterminowych planów pracy z rodziną
 • Podstawy działań socjalnych prowadzących jednostki objęte opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.
 • Metod pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi
 • Kompetencji i uprawnień do pracy na stanowisku asystenta rodziny oraz jego praw i obowiązków
 • Kompetencji umożliwiających udzielanie pomocy i wsparcia członkom rodziny oraz tworzenia długoterminowych planów pracy z rodziną
 • Kluczowych kompetencji pomocowych, które stanowią podstawę działań socjalnych prowadzących jednostki objęte opieką do podnoszenia jakości własnego życia oraz budowania więzi w środowisku lokalnym i w życiu społecznym.

Praca dla Ciebie:

 • w ośrodkach pomocy społecznej, w charakterze pracownika socjalnego lub asystenta rodziny
 • w powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawcze – pracownik socjalny
 • w domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych)
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej
 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej (centrach rozwoju regionalnego)
 • w jednostkach samorządów terytorialnych (odpowiedzialnych za pomoc społeczną)
 • w organizacjach pozarządowych, klubach i podmiotach ekonomii społecznej świadczących usługi społeczne dla osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Specjalność ma charakter praktyczny. Celem jest przygotowanie specjalistów do bezpośredniej pracy terenowej z osobami w potrzebie.
 • Praca asystenta jest pracą trudną i odpowiedzialną, jednak niosącą również sporo satysfakcji oraz uczącą wielu cennych kompetencji, związanych przede wszystkim z komunikacją oraz możliwością budowania lokalnych sieci wsparcia.

Program studiów

 • podstawy polityki społecznej
 • prawo i polityka społeczna w Polsce i w UE
 • prawne podstawy pracy socjalnej
 • metody i techniki pracy socjalnej
 • budowanie sieci wsparcia
 • aktywizacja społeczna i zawodowa
 • projekt socjalny
 • profilaktyka wypalenia zawodowego 
 • superwizja w pracy...
Zobacz program studiów
Pobierz stronę do PDF