Co zyskujesz, studiując pracę socjalną w DSW?

 • Zajęcia prowadzą eksperci, praktycy oraz zapraszani przez nas goście – to oni nauczą Cię profesjonalnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.
 • Uzyskasz praktyczne umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup społeczności lokalnych.
 • Poznasz źródła dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa.
 • Zdobędziesz także umiejętności przywracania oraz podtrzymywania właściwych relacji jednostek ze środowiskiem lokalnym, ze społeczeństwem.
 • Odbędziesz praktyki, które pomogą Ci sprawdzić się w zawodowej rzeczywistości pracownika socjalnego pracującego w różnych przestrzeniach pomocy społecznej.

 

Interesuje Cię dany kierunek? Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą: Formularz kontaktowy

Dodatkowe atuty kierunku: 

 • Przy realizacji kierunku praca socjalna korzystamy z pomocy wysoko wykwalifikowanych kadr pomocy społecznej.
 • Współpracujemy z przedstawicielami różnorodnych instytucji pomocy społecznej oraz psychologami i politykami społecznymi, co umożliwia studentom poznanie specyfiki pracy i funkcjonowania pomocy społecznej, a także naukę praktycznych form pracy od osób doświadczonych na tym polu.
 • Zajęcia prowadzone są przez naukowców i praktyków – specjalistów pracujących w obszarze pomocy społecznej, mediacji i negocjacji, dzięki czemu zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów.
 • Proponujemy wiele specjalności dających i wzmacniających dodatkowe kompetencje zawodowe np. w zakresie mediacji i negocjacji, organizacji pracy socjalnej, wolontariatu, czy też pracy z rodziną.

 

Po studiach możesz pracować: 

 • w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, placówkach dla osób bezdomnych, ciężarnych matek, ofiar przemocy oraz osób uzależnionych
 • organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych 

 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych

 • ośrodkach wsparcia

 • ośrodkach dla uchodźców

 • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem defaworyzacji oraz marginalizacji społecznej.
   

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 2 listopada
czesne już od
335 zł
310 zł
miesięcznie

Zapisując się do 2 listopada zyskujesz:
●    300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:

●    800 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.


 

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Asystent rodziny i doradca socjalny
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 310 zł 335 zł
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 310 zł 335 zł
Praca socjalna w środowisku wielokulturowym z rozszerzonym językiem obcym.
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 310 zł 335 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Pobierz stronę do PDF