Program studiów

Program studiów na kierunku kosmetologia obejmuje m.in.:

 • Dermatologia
 • Podstawy chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Mechanizmy starzenia się skóry
 • Metody i techniki biorewitalizaji skóry
 • Trychologia 
 • Kosmetologia stanów podologicznych
Przedmioty kształcenia podstawowego
 • Anatomia
 • Podstawy chemii
 • Biochemia 
 • Biofizyka
 • Biologia z genetyką
 • Dermatologia
 • Fizjologia i patofizjologia
 • Histologia
 • Psychologia zdrowia
 • Podstawy chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej
 • Mikrobiologia
 • Podstawy alergologii i immunologii
 • Umiejętności akademickie
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej
 • Warsztaty kompetencji uczenia się przez całe życie
 • Szkolenie wstępne z zakresu BHP
Przedmioty kierunkowe
 • ​​​​​​Estetyka
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Higiena i profilaktyka zawodowa
 • Endokrynologiczne aspekty w kosmetologii
 • Mechanizmy starzenia się skóry
 • Podstawy prawne funkcjonowania gabinetu kosmetycznego
 • Farmakologia w kosmetologii
 • Substancje aktywne kosmetyków
 • Kosmetologia ogólna
 • Kosmetologia pielęgnacyjna I
 • Kosmetologia pielęgnacyjna II Kosmetologia pielęgnacyjna III Kosmetologia pielęgnacyjna IV
 • Kosmetologia estetyczna I
 • Kosmetologia  estetyczna II
 • Kosmetologia stanów podologicznych
 • Fizykoterapia i masaż
 • Najnowsze trendy w kosmetologii
 • Innowacje w biologicznym modelowaniu i odmładzaniu twarzy
 • Metody i techniki biorewitalizacji skóry
 • Aparatura w kosmetologii
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Przedsiębiorczość z elementami marketingu
 • Praca z pacjentem onkologicznym
 • Niefarmakologiczne metody leczenia w dermatologii i kosmetologii
 • Receptura kosmetyczna
 • Trychologia
 • Zarządzaniem gabinetem kosmetycznym


Dodatkowo:

 • praktyka zawodowa
 • zajęcia językowe (język obcy)