Program studiów

  • gromadzenie i eksploracja danych
  • Big Data
  • zarządzanie systemami informatycznymi
  • systemy rozproszone
  • projektowanie i implementacja systemów bazodanowych
  • analiza danych.