Program studiów

  • Poradnictwo dietetyczne
  • Dialog motywujący
  • Poradnictwo żywieniowa
  • Medycyna stylu życia
  • Żywność o cechach funkcjonalnych
  • Terapia osób z zaburzeniami odżywiania