Program studiów

Program na kierunku bezpieczeństwo obejmuje m.in. zagadnienia, takie jak: 

 • Filozofia z elementami etyki
 • Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Podstawy strzelania
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
 • Szkolenie wstępne z zakresu BHP
 • Ekonomia
 • Organizacja i zarządzanie
 • Nauka o państwie i prawie
 • Filozofia z elementami etyki
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
 • Historia Polski na tle wojen i konfliktów zbrojnych
 • Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Współczesne systemy polityczne
 • Geografia polityczna i ekonomiczna
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Militarne i pozamilitarne systemy ochrony granic Polski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa
 • Polityka migracyjna
 • Zwalczanie terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych współczesnego świata
 • Zarządzanie kryzysowe – system organizacji i zasady funkcjonowania
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w polityce jednostek samorządu terytorialnego
 • Podstawy strzelania
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie