Program studiów

  • podstawy kryminalistyki
  • podstawy wiktymologii
  • kryminologia
  • przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości
  • podstawy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń.