Program studiów

  • Ewolucja systemu lotnictwa cywilnego w Polsce
  • Rozwój regionalnych  portów lotniczych w Polsce
  • Rola SOL w działalności portu lotniczego
  • Podstawy handlingu i pasażerskiego oraz towarowego  transportu lotniczego
  • Historia i ewolucja terroryzmu lotniczego