Program studiów

Wybrane bloki tematyczne:

 • Instytucje bezpieczeństwa w Polsce
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Konflikty społeczne a bezpieczeństwo państwa
 • System reagowania kryzysowego w Polsce
 • Przywództwo i negocjacje
 • Zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 • Służby specjalne w Polsce
 • Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości
 • Ochrona środowiska w polityce bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie działaniami ratowniczymi