Program studiów

 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Ochrona środowiska
 • Status prawny pracowników administracji i etyka urzędnicza
 • Informacja publiczna
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej
 • Polityka zdrowotna
 • Polityka kulturalna
 • Administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej
 • Kapitał społeczny
 • Cyfryzacja administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej