Program studiów

 • Podstawy prawa celnego UE
 • Organizacja i zadania Krajowej Administracji Skarbowej
 • Wspólna Taryfa Celna
 • Postępowanie celne w prawie wspólnotowym i krajowym
 • Postępowanie podatkowe
 • Opodatkowanie majątku i opłaty publicznoprawne
 • Zobowiązania podatkowe i egzekucja administracyjna
 • Opodatkowanie obrotu - podatki pośrednie
 • Opodatkowanie dochodu i przychodu
 • Pochodzenie i wartość celna towarów
 • Dług celny