Jako uczelnia staramy się wspierać Twoje pasje. Dlatego na naszej uczelni znajdziesz wiele możliwości, które pomogą je Tobie realizować. Zobacz, jakie organizacje studenckie, koła zainteresowań czy koła naukowe u nas działają. I przyłącz się!

Akademicki Teatr AULA

Akademicki Teatr AULA - nieprzerwanie działa już ósmy rok. Grupa teatralna powstała w 2014 roku, a oficjalny akt powołania Akademickiego Teatru AULA  nastąpił w 2015 roku. Działania teatru stanowią fakultatywną formę zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie aktorstwa oraz sztuki teatru.

 

Na drodze klasycznego teatru dramatycznego, plastycznej narracji w żywym planie, ale też eksperymentów i poszukiwań form artystycznej wypowiedzi teatr proponuje społeczności studenckiej, akademickiej i lokalnej tworzenie forum alternatywnego sposobu wyrażania siebie, komentowania, podejmowania dialogu z otoczeniem.

 

Na swoim koncie mamy czternaście spektakli. Realizujemy również  projekty: badawczo-artystyczne, muzyczne, kulturotwórcze z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.

 

Scena Teatru AULA jest miejscem rozwijania pasji, otwartym dla wszystkich tych, którzy chcą poznać siebie i przekraczać własne ograniczenia, chcą tworzyć teatr. 


Prowadzenie Teatru i zespołu - dr Monika Taras. Zapraszamy na FB Akademickiego Teatru Aula. 

Koło naukowe Evo-Devo

Celem koła naukowego evo-devo (evolutionary developmental biology) jest popularyzacja nauk zajmujących się analizą, wyjaśnianiem zachowań ludzkich, ich przyczyn i uwarunkowań. Perspektywę badawczą tworzą następujące dziedziny nauki: psychologia ewolucyjna, biologia ewolucyjna, biologia człowieka, ale i dyscypliny z zakresu nauk społecznych, psychologii społecznej i innych dziedzin zajmujących się badaniem zachowań człowieka.

 

 • Czy myślisz , że mógłbyś zabić? A może znasz kogoś, kto  byłby zdolny do morderstwa? Dlaczego ludzie w ogóle zabijają i kiedy to robią?
 • Dlaczego większość ludzi boi się pająków (niegroźnych i małych) i węży (odległych na co dzień), a nie lęka np. gniazdek elektrycznych (będących współcześnie realnym zagrożeniem  bezpieczeństwa ludzi)?
 • Dlaczego zawsze wiedźmy i czarownice są brzydkie a księżniczki ładne? Dlaczego uroda i atrakcyjność ma tak duże znaczenie w życiu społecznym?
 • Dlaczego dzieci i młode różnych gatunków zwierząt wzbudzają u większości ludzi przyjazne uczucia?
 • Dlaczego ludzie są skłonni wspierać bardziej osoby młode (często sprawne i zaradne)  niż starsze - bardziej potrzebujące pomocy?

 

Jesteśmy "młodym i dynamicznym" zespołem 😊. Koło powstało stosunkowo niedawno i dopiero się rozwija, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje uczestników, jeżeli chodzi o poruszane tematy czy formy spotkań. Chętnie dzielimy się tym, co nas zastanawia, nad czym rozmyślamy przed snem i prowadzimy dyskusję, w której żadne ostatnie nie jest głupie. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałaby się dowiedzieć "dlaczego?" - razem łatwiej znaleźć odpowiedź!

 

Opiekun: dr Joanna Mysiakowska

Koło naukowe studentów bezpieczeństwa i administracji „Paradygmat”

Koło naukowe “Paradygmat” skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i administracji. Koło studenckie organizuje spotkania dyskusyjne i konferencje, a także wspiera studentów w ich indywidualnych projektach.

 

Członkowie koła mogą czynnie uczestniczyć w konferencjach organizowanych przez Wydział Studiów Stosowanych, a zwłaszcza Kolegium studiów administracyjnych, bezpieczeństwa i technicznych. Zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń i warsztatów, zarówno na uczelni jak i wyjazdowych, w tym inicjujemy wymiany międzynarodowe.

Opiekunowie: dr Iwona Ładysz, dr Emilia Kuczma, dr Bogusław Węgliński

 

"Koło Naukowe Twórców Gier i Aplikacji “Hello IT”

Koło Naukowe Twórców Gier i Aplikacji “Hello IT” powstało w 2020r. z inicjatywy grupy upartych studentów informatyki, którzy chcieli zrobić coś naprawdę niezwykłego.
 

Jesteśmy grupą technologicznych geeków zafascynowanych przede wszystkim C#, Unity i Pythonem. W naszej załodze znajdziesz studentów informatyki jak i mediów kreatywnych oraz znacznie więcej ciekawych, doświadczonych ludzi z różnych części świata.

Dołącz już teraz do społeczności prężnie rozwijającej się ekipy pasjonatów!

Gwarantujemy miłą atmosferą, e-sportowe czwartki oraz wsparcie w rozwoju osobistym wśród najlepszych!

 
Opiekunowie koła:
mgr inż. Stanisław Lota, dr inż. Paweł Prociów
Mentorzy koła: mgr Ilya Semikolennykh

 

Koło naukowe warsztaty interpretacji "Sztukateria"

Koło Naukowe „Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA” jest miejscem realizacji różnorodnych zainteresowań studentów. Praca w kole to poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności, uczenie się przez działanie, zdobywanie praktycznego doświadczenia. To także miejsce wielostronnego praktycznego samokształcenia.

Zadaniem koła jest także, w ścisłym powiązaniu z powyższymi celami, opracowanie oferty i realizacja działań środowiskowych, przygotowanie prac na rzecz uczelni, a ponadto włączenie do współpracy innych studentów, pracowników, doktorantów oraz uczniów. 

Koncepcja pracy koła zawiera opis realizowanych i planowanych działań naukowych, artystycznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich takich jak: 

 •  współpraca - realizacja tematycznych wystaw w Galerii 55
 •  koncerty w Galerii 55
 • spotkania - warsztaty artystyczne połączone z dyskusjami na temat edukacji artystycznej, krytyki, estetyki, uwarunkowań sztuki współczesnej, problematyki interpretacji oraz współczesnych przeformułowań dotyczących roli sztuki w codzienności. 

 

Opiekunowie: dr hab. Maria Reut, prof. DSW, dr Anita Szprych
 

Koło naukowe studentów Psychologii RozOs

Koło naukowe RozOs funkcjonuje od 2015 roku. Główną jego ideą jest inicjowanie działań ukierunkowanych na rozwój osobisty oraz poszerzanie kompetencji społecznych i zawodowych studentów. W ramach koła funkcjonują trzy sekcje: 

 • Sekcja „Jaskółka”, która stara się przekazywać wiedzę z zakresu psychologii i socjologii, publikując artykuły, nagrywając podcast i tworząc nowe projekty, a wszystko to we współpracy zarówno ze specjalistami, jak i każdym, kto chce przekazać wartościową wiedzę.
 • Sekcja NUMINOUS, która jest miejscem pogłębiania wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych. Poruszane tematy dotyczą redukcji szkód, polityki narkotykowej i profilaktyk związanych z uzależnieniami. Nasze spotkania oparte są o dyskusje, spotkania z gośćmi oraz analizowaniu najnowszych badań.
 • Sekcja psychologii sądowej, która zajmuje się organizacją spotkań z praktykami – specjalistami z obszaru szeroko pojętej psychologii sądowej (penitencjarnej, śledczej, kryminologii, opiniowania sądowego, itd.).

Oferta koła adresowana jest w szczególności do studentów psychologii poszukujących przestrzeni do wdrażania własnych pomysłów z obszaru psychologii. Podczas wspólnych spotkań, studenci realizują projekty badawcze i publikują ich wyniki, organizują wydarzenia naukowe, nawiązują kontakty ze specjalistami z dziedziny psychologii oraz dziedzin pokrewnych, wymieniają się doświadczeniami, poszerzają swoją wiedzę i wzmacniają swoje kompetencje społeczne.

 

Opiekunowie koła: mgr Maciej Jonek, mgr Wioletta Klimczak i mgr Agata Dominik
 

 

Koło naukowe studentów psychologii FLOW

Koło Naukowe Psychologii FLOW działa przy Kolegium Psychologii Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Chcemy, aby środowisko akademickie było twórcze i otwarte na różne inicjatywy. Koło ma na celu budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych studentów.

Prowadzimy projekty z zakresu badań jakościowych i wpływu arteterapii oraz gier planszowych na redukcję stresu. Sprawdzamy integracyjne działanie choreoterapii w środowisku studenckim. W kole utworzyliśmy również sekcję, która obrała sobie za zadanie promowanie wiedzy z zakresu psychoonkologii i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzimy fanpage na Facebooku i profil na Instagramie pod nazwą Flowminacja, mające na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii.
 
 Opiekun: mgr Ewelina Cichoń
 

"LEKKIE PIÓRO Koło Pisarskie"

Koło Naukowe Lekkie Pióro powstało z inicjatywy studentów dziennikarstwa, którzy chcieli robić coś więcej. 
Lekkie Pióro powstało by pisać, ale podejmuje się różnych działań związanych z dziennikarstwem. Stawiamy na rozwój z uśmiechem, a w naszych szeregach panuje luźna, twórcza atmosfera. 
 

Zarząd koła: Magdalena Bagińska – przewodniczący, Anna Brzózka – członek zarządu. 
 

Kontakty:
Mail ogólny: kolo.pisarskie.dsw@gmail.com
Magdalena Bagińska (przewodniczący): tel. 604 502 129, mail: dsw48431@student.dsw.edu.pl
Marek Zimnak (opiekun): tel. 609 666 873, mail: marek.zimnak@dsw.edu.pl

 

Sprawdź nasz INSTAGRAM
 

Opiekun: dr Marek Zimnak

Koło inicjatyw pedagogicznych Entuzjazm

Koło inicjatyw pedagogicznych Entuzjazm powołane przez studentów studiów licencjackich na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2020/2021, wspierane jest także przez studentów studiów magisterskich.

 

Do zadań koła należą m.in.: propagowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i pokrewnych dyscyplin naukowych oraz integracja środowiska akademickiego wokół inicjatyw edukacyjnych, w tym wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej praktyki pedagogicznej, organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, warsztatów i konferencji, współpraca z kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi działającymi w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW i w innych uczelniach w Polsce i za granicą.

 

Koło współpracuje również z innymi akademickimi i pozaakademickimi instytucjami, placówkami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji realizując projekty edukacyjne i naukowe, w tym w ramach konkursów, o tematyce pedagogicznej lub pokrewnej. Przykładem takich działań jest zrealizowany, w ramach konkursu „Akademia Umiejętności” projekt „Dzień dziecka we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania”, który przygotowany był dla dzieci i młodzieży szczególnie dotkniętych psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii Covid- 19. Zaproponowane działania obejmowały aktywności edukacyjne, artystyczne i sportowe. A udział w tym przedsięwzięciu z całą pewnością pozwolił na rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji pedagoga. 

 

 Opiekunowie naukowi:

 • dr Katarzyna Gawlicz
 • dr Marcin Starnawski 

Koło naukowe studentów mediów kreatywnych "PLUM9"

Koło naukowe „Plum9” powstało w 2020 r. z inicjatywy studentów kierunku Media kreatywne: game design, animacja 3D i efekty specjalne. To grupa, w ramach której trwa wymiana wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki, animacji oraz game designu.

Członkowie koła to m.in. pracownicy największych polskich studiów deweloperskich, uczestniczący w tworzeniu znanych polskich gier komputerowych.

Celem koła jest rozwijanie kreatywnych umiejętności studentów, organizacja spotkań z doświadczonymi specjalistami, a także realizacja własnych projektów gier i animacji. Razem z członkami "Plum9" poznasz tajniki pracy zespołowej, silników graficznych i wielu innych programów, a także zdobędziesz masę nowych, ciekawych kontaktów.
 
Opiekun: dr Szymon Makuch
 

Studio 47 - Studenckie Koło Fotografii i Multimediów

Studio 47 to społeczność, która w fotografii widzi medium i działanie z sensem. Nasze koło jest miejscem spotkania i dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, dzięki którym fotografia i wideo służą dobrej komunikacji, poruszają do działania. Działamy, żeby tworzyć i tworzymy, żeby działać.

Regularnie spotykamy się online w czwartki wieczorem. 

 

Prowadzimy fotoszkółkę, doskonalimy się teoretycznie i praktycznie. Uczymy się patrzeć, widzieć, rozumieć i pokazywać to, co piękne, ważne i ciekawe. 

Uprawiamy fotogimnastykę - cotygodniowe zadania fotograficzne, dzięki którym ćwiczymy realizację różnych tematów i technik. 

W studio na Strzegomskiej 47 szlifujemy warsztat i eksperymentujemy. 

Co semestr organizujemy warsztatowe wyjazdy plenerowe, na których mamy czas tylko dla siebie.

Zapraszamy na spotkania czynnych zawodowo fotografów i twórców wideo, uczestniczymy w festiwalach i imprezach branżowych.

Podejmujemy współpracę z instytucjami, firmami i stowarzyszeniami z branży fotograficznej i multimedialnej. 

Dążymy do najwyższej jakości tego, co tworzymy i prezentujemy jako własne projekty fotograficzne i multimedialne. Jesteśmy też otwarci na współdziałanie i wsparcie tam, gdzie możemy pomóc aparatem i kamerą.

Opiekun: dr Michał Otrocki
 

Koło naukowe studentów HR&COACHING

Studenckie koło naukowe HR&C powstało w 2020 roku. Skupia studentów kierunku Human Resources i Coachingu oraz studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z innych kierunków, zainteresowanych tematyką HRiC i chętnych do poszerzania swojej wiedzy teoretycznej i wymiany doświadczeń zawodowych.

Naszym głównym celem jest rozwijanie zainteresowań oraz śledzenie nowych trendów w obszarze human resources i coachingu. Organizujemy cykliczne spotkania - co dwa tygodnie, najczęściej w piątkowe wieczory, dyskutujemy na tematy branżowe, przygotowujemy prelekcje i debaty tematyczne, zastanawiamy nad kierunkami własnego rozwoju zawodowego. 

Zapraszamy do swojego grona osoby aktywne i zaangażowane, których pasją jest HR i/lub coaching i które chcą w czasie wolnym rozwijać swoje kompetencje i doskonalić wiedzę w tym zakresie. 

Opiekun: mgr Agnieszka Polarczyk-Białek 
Kontakt: dsw.hrckolonaukowe@gmail.com 

Koło Naukowe "Psychologia w biznesie"

Opiekun: dr Beata Rajba

Koło naukowe "Menedżer przyszłości"

Koło powstało wraz z kierunkiem Zarządzanie i skupia głownie studentów tego kierunku, ale znaczący udział mają również studenci innych kierunków naszego Uniwersytetu.

Celem Koła jest kreowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród studentów, rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą a także zwiększenie wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania organizacją, przedsiębiorczości oraz przybliżenie problemów praktyki gospodarczej.

Realizacja celu odbywa się poprzez:

 • organizowanie szkoleń i wykładów w ramach Akademii „Wiem więcej”,
 • współpracę z przedstawicielami praktyki gospodarczej i organizację spotkań w cyklu „Ludzie sukcesu biznesowego”,
 • organizację projektów z udziałem studentów, które przybliżają świat biznesu,
 • w najbliższych miesiącach zostaną zorganizowane m.in.: Uczelniane zawody Revas (symulacja biznesowa),
 • wykłady o inwestowaniu na rynku kapitałowych (gł. w krypowaluty), prowadzone przez inwestorów ze znaczącymi sukcesami w tym obszarze.

 

Opiekun: dr hab. Andrzej Brzeziński, prof. DSW

Koło Naukowe „Bractwo inżynierii cyfrowej”

Koło powstało w kwietniu 2023 roku i związane jest z kierunkiem informatyka. 

Cele Koła:

 •  Badania naukowe związane z architekturą i projektowaniem układów FPGA.
 •  Eksperymenty z wykorzystaniem układów FPGA w różnych dziedzinach, takich jak przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie obrazów czy uczenie maszynowe.
 •  Projektowanie i implementacja algorytmów na układach FPGA, które pozwalają na efektywne wykorzystanie ich zasobów i zwiększenie wydajności.
 •  Przegląd i analiza dostępnych narzędzi i technologii związanych z układami FPGA, takich jak środowiska projektowe czy narzędzia diagnostyczne.
 •  Poszukiwanie zastosowań układów FPGA w dzisiejszym świecie, w tym identyfikacja potencjalnych problemów, które mogą być rozwiązane z ich wykorzystaniem, a także opracowywanie prototypów rozwiązań wykorzystujących układy FPGA.
 •  Organizacja warsztatów i szkoleń dla studentów i pracowników naukowych, w celu propagowania wiedzy związanej z układami FPGA i zwiększenia umiejętności praktycznych z nimi związanych.
 •  Współpraca z innymi kołami naukowymi i zewnętrznymi partnerami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wspólnych projektów i badań.

Opiekun: dr inż. Tomasz Długosz

Kontakt: bic@dsw.edu.pl