Jako uczelnia staramy się wspierać Twoje pasje. Dlatego na naszej uczelni znajdziesz wiele możliwości, które pomogą je Tobie realizować. Zobacz, jakie organizacje studenckie, koła zainteresowań czy koła naukowe u nas działają. I przyłącz się!

Koło naukowe studentów bezpieczeństwa i administracji „Paradygmat”

Koło naukowe “Paradygmat” skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i administracji. Koło studenckie organizuje spotkania dyskusyjne i konferencje, a także wspiera studentów w ich indywidualnych projektach.

 

Członkowie koła mogą czynnie uczestniczyć w konferencjach organizowanych przez Wydział Studiów Stosowanych, a zwłaszcza Kolegium studiów administracyjnych, bezpieczeństwa i technicznych. Zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń i warsztatów, zarówno na uczelni jak i wyjazdowych, w tym inicjujemy wymiany międzynarodowe.

Opiekunowie: dr Iwona Ładysz, dr Emilia Kuczma, dr Bogusław Węgliński

 

Koło naukowe informatyków “Hello IT”

Koło naukowe informatyków “Hello IT” powstało w 2020r. z inicjatywy grupy upartych studentów informatyki, którzy chcieli zrobić coś naprawdę niezwykłego.
 
Jesteśmy grupą technologicznych geeków zafascynowanych przede wszystkim C#, Unity i Pythonem. W naszej załodze znajdziesz studentów informatyki jak i mediów kreatywnych oraz znacznie więcej ciekawych, doświadczonych ludzi z różnych części świata.

 

Dołącz już teraz do prężnie rozwijającej się ekipy pasjonatów!

 

Gwarantujemy miłą atmosferą w młodym dynamicznie rozwijającym się zespole. Zamiast “owocowych czwartków” mamy “e-sportowe czwartki”.

 

Opiekun koła: mgr inż. Stanisław Lota

Koło naukowe warsztaty interpretacji "Sztukateria"

Koło Naukowe „Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA” jest miejscem realizacji różnorodnych zainteresowań studentów. Praca w kole to poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności, uczenie się przez działanie, zdobywanie praktycznego doświadczenia. To także miejsce wielostronnego praktycznego samokształcenia.

Zadaniem koła jest także, w ścisłym powiązaniu z powyższymi celami, opracowanie oferty i realizacja działań środowiskowych, przygotowanie prac na rzecz uczelni, a ponadto włączenie do współpracy innych studentów, pracowników, doktorantów oraz uczniów. 

Koncepcja pracy koła zawiera opis realizowanych i planowanych działań naukowych, artystycznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich takich jak: 

  •  współpraca - realizacja tematycznych wystaw w Galerii 55
  •  koncerty w Galerii 55
  • spotkania - warsztaty artystyczne połączone z dyskusjami na temat edukacji artystycznej, krytyki, estetyki, uwarunkowań sztuki współczesnej, problematyki interpretacji oraz współczesnych przeformułowań dotyczących roli sztuki w codzienności. 

 

Opiekunowie: dr hab. Maria Reut, prof. DSW, dr Anita Szprych
 

Koło naukowe studentów Psychologii ROZOS

Koło naukowe ROZOS powstało w 2015 roku. Główną ideą koła jest inicjowanie działań ukierunkowanych na rozwój osobisty oraz poszerzanie kompetencji społecznych i zawodowych u uczestników.
Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: 

  • organizowanie wydarzeń naukowych (warsztaty, szkolenia, seminaria i konferencje naukowe) 
  • realizację projektów badawczych 
  • projektowanie i realizowanie nowych, a także wspieranie już istniejących, form działalności o charakterze prospołecznym oraz projektów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych 
  • współpracę z organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego. 

Oferta koła ROZOS adresowana jest w szczególności do studentów psychologii zainteresowanych zagadnieniami z obszaru rozwoju osobistego, poszukujących przestrzeni do wdrażania własnych pomysłów. Podczas wspólnych spotkań w ramach działalności koła, studenci m.in. zapoznają się z zasadami projektowania scenariuszy pomocowych, programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych, tworzą i realizują projekty badawcze, organizują wydarzenia naukowe, nawiązują kontakty ze specjalistami z dziedziny psychologii oraz dziedzin pokrewnych. 

 

Opiekun : mgr Wioletta Klimczak

Koło naukowe studentów psychologii FLOW

Koło Naukowe Psychologii FLOW działa przy Kolegium Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Chcemy, aby środowisko akademickie było twórcze i otwarte na różne inicjatywy. Koło ma na celu budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych studentów.

Prowadzimy projekty z zakresu badań jakościowych i wpływu arteterapii oraz gier planszowych na redukcję stresu. Sprawdzamy integracyjne działanie choreoterapii w środowisku studenckim. W kole utworzyliśmy również sekcję, która obrała sobie za zadanie promowanie wiedzy z zakresu psychoonkologii i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzimy fanpage na Facebooku i profil na Instagramie pod nazwą Flowminacja, mające na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii.
 
 Opiekun: mgr Ewelina Cichoń
 

Koło naukowe studentów HR&COACHING

Studenckie koło naukowe HR&C powstało w 2020 roku. Skupia studentów kierunku Human Resources i Coachingu oraz studentów DSW z innych kierunków, zainteresowanych tematyką HRiC i chętnych do poszerzania swojej wiedzy teoretycznej i wymiany doświadczeń zawodowych.

Naszym głównym celem jest rozwijanie zainteresowań oraz śledzenie nowych trendów w obszarze human resources i coachingu. Organizujemy cykliczne spotkania - co dwa tygodnie, najczęściej w piątkowe wieczory, dyskutujemy na tematy branżowe, przygotowujemy prelekcje i debaty tematyczne, zastanawiamy nad kierunkami własnego rozwoju zawodowego. 

Zapraszamy do swojego grona osoby aktywne i zaangażowane, których pasją jest HR i/lub coaching i które chcą w czasie wolnym rozwijać swoje kompetencje i doskonalić wiedzę w tym zakresie. 

Opiekun: dr Agnieszka Piasecka-Robak. 
Kontakt: dsw.hrckolonaukowe@gmail.com 

Koło naukowe studentów mediów kreatywnych "PLUM9"

Koło naukowe „Plum9” powstało w 2020 r. z inicjatywy studentów kierunku Media kreatywne: game design, animacja 3D i efekty specjalne. To grupa, w ramach której trwa wymiana wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki, animacji oraz game designu.

Członkowie koła to m.in. pracownicy największych polskich studiów deweloperskich, uczestniczący w tworzeniu znanych polskich gier komputerowych.

Celem koła jest rozwijanie kreatywnych umiejętności studentów, organizacja spotkań z doświadczonymi specjalistami, a także realizacja własnych projektów gier i animacji. Razem z członkami "Plum9" poznasz tajniki pracy zespołowej, silników graficznych i wielu innych programów, a także zdobędziesz masę nowych, ciekawych kontaktów.
 
Opiekun: dr Szymon Makuch
 

Studio 47 - Studenckie Koło Fotografii i Multimediów

Studio 47 to społeczność, która w fotografii widzi medium i działanie z sensem. Nasze koło jest miejscem spotkania i dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, dzięki którym fotografia i wideo służą dobrej komunikacji, poruszają do działania. Działamy, żeby tworzyć i tworzymy, żeby działać.

Regularnie spotykamy się online w czwartki wieczorem. 

 

Prowadzimy fotoszkółkę, doskonalimy się teoretycznie i praktycznie. Uczymy się patrzeć, widzieć, rozumieć i pokazywać to, co piękne, ważne i ciekawe. 

Uprawiamy fotogimnastykę - cotygodniowe zadania fotograficzne, dzięki którym ćwiczymy realizację różnych tematów i technik. 

W studio na Strzegomskiej 47 szlifujemy warsztat i eksperymentujemy. 

Co semestr organizujemy warsztatowe wyjazdy plenerowe, na których mamy czas tylko dla siebie.

Zapraszamy na spotkania czynnych zawodowo fotografów i twórców wideo, uczestniczymy w festiwalach i imprezach branżowych.

Podejmujemy współpracę z instytucjami, firmami i stowarzyszeniami z branży fotograficznej i multimedialnej. 

Dążymy do najwyższej jakości tego, co tworzymy i prezentujemy jako własne projekty fotograficzne i multimedialne. Jesteśmy też otwarci na współdziałanie i wsparcie tam, gdzie możemy pomóc aparatem i kamerą.

Opiekun: dr Michał Otrocki
 

Akademicki Teatr AULA

Akademicki Teatr AULA - nieprzerwanie działa już ósmy rok. Grupa teatralna powstała w 2014 roku, a oficjalny akt powołania Akademickiego Teatru AULA  nastąpił w 2015 roku. Działania teatru stanowią fakultatywną formę zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie aktorstwa oraz sztuki teatru.

 

Na drodze klasycznego teatru dramatycznego, plastycznej narracji w żywym planie, ale też eksperymentów i poszukiwań form artystycznej wypowiedzi teatr proponuje społeczności studenckiej, akademickiej i lokalnej tworzenie forum alternatywnego sposobu wyrażania siebie, komentowania, podejmowania dialogu z otoczeniem.

 

Na swoim koncie mamy czternaście spektakli. Realizujemy również  projekty: badawczo-artystyczne, muzyczne, kulturotwórcze z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.

 

Scena Teatru AULA jest miejscem rozwijania pasji, otwartym dla wszystkich tych, którzy chcą poznać siebie i przekraczać własne ograniczenia, chcą tworzyć teatr. 


Prowadzenie Teatru i zespołu - dr Monika Taras. Zapraszamy na FB Akademickiego Teatru Aula.