Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 160 godzin. Realizowane są metodami aktywizującymi (ćwiczenia).

 • Moduł I – Uwarunkowania zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie (8 godz.)
 • Moduł II – Pracownik działu personalnego – strategiczny partner dla biznesu (8 godz.)
 • Moduł III – Prawne Podstawy Zarządzania Kadrami (24 godz.)
 • Moduł IV – Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (72 godz.)
 • Moduł V – Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (48 godz.)

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotów programowych oraz egzaminu końcowego (przeprowadzonego w formie testu).

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Prawne Podstawy Zarządzania Kadrami
(32 godz.)
 • Prawo Pracy 
 • Ochrona danych osobowych 
 • Organizacja funkcji personalnej 
System Zarządzania Kadrami w Przedsiębiorstwie
(82 godz.)
 • Analiza pracy i wartościowanie stanowisk pracy 
 • Rekrutacja i selekcja pracowników 
 • Ocena pracowników 
 • Szkolenie i rozwój pracowników 
 • Systemy motywacji pracowników 
 • Systemy wynagradzania 
 • Public relations wewnątrz organizacji 
 • Komunikacja w organizacji     
 • Sukcesja pracowników na wewnętrznym rynku pracy 
 • Restrukturyzacja zatrudnienia 
 • Audyt personalny 
 • Menedżer HR – sylwetka zawodowa w kontekście pełnionej funkcji 
Uwarunkowania zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie
(28 godz.)
 • Rola zarządzania kadrami w gospodarce rynkowej 
 • Zarządzanie zmianą w organizacji 
 • Zarządzanie personelem w systemie zarządzania przedsiębiorstwem 
 • Style kierowania a zarządzanie kadrami 
Miękkie aspekty w zarządzaniu kadrami
(18 godz.)
 • Techniki prezentacji 
 • Konflikt w miejscu pracy 
 • Budowanie zespołu