Opis kierunku:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień z obszaru medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii, prawa oraz metodyki badań. Studia dają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Uprawnienia wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych. Szczegółowe informacje zawarte są w „Ustawie o kierujących pojazdami”, której zapisy w pełnej formie obowiązują od 19 stycznia 2013 roku.

 

Uwaga! W ramach przedmiotu „Ćwiczenia praktyczne – znajomość obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach – 20 godz.” zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej we Wrocławiu.

Dla kogo ten kierunek?

 • Dla magistrów psychologii.
 • Dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich, kierunku psychologii.
 • Dla osób chcących rozwijać się w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego lub poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktykę.

 

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA


Studia dają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu (art. 87 Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz. U. z 2011 nr 30 poz. 151). Warunkiem uzyskania wpisu jest:
1) posiadanie tytułu magistra uzyskanego w ramach kierunku psychologia;

2) ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu prowadzonych przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;

3) brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;

4) posiadania wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów.

 

Co zyskujesz?

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień z obszaru medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii, prawa oraz metodyki badań.
 • Odbędziesz praktyki w pracowni psychologicznej i zyskasz możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami.
 • Poszerzysz wiedzę z zakresu diagnostyki psychologicznej.

 

Studia idealne dla Ciebie!

Nie wiesz, na który kierunek się zdecydować? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji Studiów Podyplomowych: sp@dsw.edu.pl

Bezpłatne szkolenia

Dlaczego jeszcze warto wybrać studia podyplomowe na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW? Ponieważ każdy uczestnik studiów ma możliwość bezpłatnie wziąć udział w aż 4 dodatkowych szkoleniach! Odbędą się one w trakcie jednego weekendu i nie będą ze sobą kolidować godzinowo. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Więcej informacji o szkoleniach pod linkiem.

Formuły studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na tym kierunku realizowane są:

 • hybrydowo - zajęcia na tym kierunku prowadzone są częściowo online, a częściowo w salach wykładowych. Jako praktycy doskonale wiemy, że nie wszystkie treści, a przede wszystkim umiejętności, można przekazać tylko poprzez naukę online. Warsztaty i spotkania, których nie możemy przeprowadzić online, ponieważ utracą swoją wartość edukacyjną, będą przeprowadzone w salach Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej, a realizowane są metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).

 

 • Psychologia transportu: wprowadzenie – 10 godz.
 • Ograniczenia w pracy w transporcie (medyczne i związane z wiekiem) – 10 godz.
 • Sprawność psychiczna i psychofizyczna w rozwoju człowieka – 10 godz.
 • Człowiek w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych – 10 godz.
 • Znaczenie ergonomii w transporcie drogowym. Bezpieczeństwo na drodze – 10 godz.
 • Diagnostyka psychologiczna – 15 godz.
 • Przebieg procesu badawczego. Relacja psycholog – badany – 10 godz.
 • Wywiad. Diagnoza. Orzeczenie. – 15 godz.
 • Etyka w zawodzie psychologa transportu – 5 godz.
 • Przyczyny wypadków w ruchu drogowym. Procedury policyjne – 15 godz.
 • Ćwiczenia praktyczne – znajomość obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach – 20 godz.
 • Zakładanie i prowadzenie samodzielnej działalności orzeczniczej (druki obowiązujących orzeczeń, aspekty prawne) – 15 godz.
 • Zasady pierwszej pomocy i postępowania w sytuacji wypadku – 10 godz.
 • Praktyka w pracowni psychologicznej – 20 godz.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na 80% zajęciach, zaliczenie kolokwiów oraz zrealizowanie obowiązkowych praktyk w pracowni psychomotorycznej.

 

Uwaga! W ramach przedmiotu „Ćwiczenia praktyczne – znajomość obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach – 20 godz.” zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej we Wrocławiu.

 

Liczba miesięcy nauki: 8
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Mgr Katarzyna Czyżewska Łacheta
Mgr Katarzyna Czyżewska Łacheta

Opiekun merytoryczny kierunku 

Psycholog (specjalność kliniczna), psycholog transportu, psycholog interwent, mediator , trener szkoleń, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS i Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania kadrami i rekrutacji na...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Uwaga! W dniach 30.05.-2.06. Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

pok. nr 14 - parter
Strzegomska 55
53-611 Wrocław

E-mail: sp@dsw.edu.pl
Tel.: 539 670 452; 539 670 477;

Godziny otwarcia:
 • pn: 09:00 - 16:00
 • wt: 08:30 - 16:00
 • śr: 08:30 - 18:00
 • cz-pt: 08:30 - 16:00
 • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF