Opis kierunku:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień z obszaru medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii, prawa oraz metodyki badań. Studia dają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu. Uprawnienia wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych. Szczegółowe informacje zawarte są w „Ustawie o kierujących pojazdami”, której zapisy w pełnej formie obowiązują od 19 stycznia 2013 roku.

 

Dla kogo ten kierunek?

 • Dla magistrów psychologii.
 • Dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich, kierunku psychologii.
 • Dla osób chcących rozwijać się w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego lub poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktykę.

 

ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA


Studia dają możliwość uzyskania wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu (art. 87 Ustawa z 5 stycznia 2011, Dz. U. z 2011 nr 30 poz. 151). Warunkiem uzyskania wpisu jest:
1) posiadanie tytułu magistra uzyskanego w ramach kierunku psychologia;

2) ukończenie studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu prowadzonych przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;

3) brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;

4) posiadania wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów.

 

Co zyskujesz?

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zagadnień z obszaru medycyny pracy, psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, psychiatrii, prawa oraz metodyki badań.
 • Odbędziesz praktyki w pracowni psychologicznej i zyskasz możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami.
 • Poszerzysz wiedzę z zakresu diagnostyki psychologicznej.

 

Studia idealne dla Ciebie!

Nie wiesz, na który kierunek się zdecydować? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji Studiów Podyplomowych: sp@dsw.edu.pl

Bezpłatne szkolenia

Dlaczego jeszcze warto wybrać studia podyplomowe w DSW? Ponieważ każdy uczestnik studiów ma możliwość bezpłatnie wziąć udział w aż 4 dodatkowych szkoleniach! Odbędą się one w trakcie jednego weekendu i nie będą ze sobą kolidować godzinowo. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział.

Formuły studiów podyplomowych

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej studia podyplomowe na kierunku Psychologia transportu realizowane są:

 • Online synchronicznie  - studia na tym kierunku prowadzone są zawsze w formule online, bez względu na sytuację pandemiczną.  Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym na platformie MS Teams. Z wykładowcami i kolegami z grupy kontaktujesz się przez Internet, w czasie rzeczywistym (synchronicznie). W zajęciach uczestniczysz w weekendy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, łącząc się z miejsca, w którym aktualnie przebywasz.

Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry i odbywają się online za pomocą aplikacji MS Teams. Prowadzone są w formie warsztatowej, a realizowane są metodami aktywizującymi (takimi jak ćwiczenia, symulacje, gry, treningi).

 

 • Psychologia transportu: wprowadzenie – 10 godz.
 • Ograniczenia w pracy w transporcie (medyczne i związane z wiekiem) – 10 godz.
 • Sprawność psychiczna i psychofizyczna w rozwoju człowieka – 10 godz.
 • Człowiek w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych – 10 godz.
 • Znaczenie ergonomii w transporcie drogowym. Bezpieczeństwo na drodze – 10 godz.
 • Diagnostyka psychologiczna – 15 godz.
 • Przebieg procesu badawczego. Relacja psycholog – badany – 10 godz.
 • Wywiad. Diagnoza. Orzeczenie. – 15 godz.
 • Etyka w zawodzie psychologa transportu – 5 godz.
 • Przyczyny wypadków w ruchu drogowym. Procedury policyjne – 15 godz.
 • Ćwiczenia praktyczne – znajomość obsługi aparatury wykorzystywanej w badaniach – 20 godz.
 • Zakładanie i prowadzenie samodzielnej działalności orzeczniczej (druki obowiązujących orzeczeń, aspekty prawne) – 10 godz.
 • Zasady pierwszej pomocy i postępowania w sytuacji wypadku – 10 godz.
 • Praktyka w pracowni psychologicznej – 20 godz.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na 80% zajęciach, zaliczenie kolokwiów oraz zrealizowanie obowiązkowych praktyk w pracowni psychomotorycznej.

 

 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

Mgr Katarzyna Czyżewska Łacheta
Mgr Katarzyna Czyżewska Łacheta

Opiekun merytoryczny kierunku 

Psycholog (specjalność kliniczna), psycholog transportu, psycholog interwent, mediator , trener szkoleń, biotechnolog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS i Politechniki Wrocławskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania kadrami i rekrutacji na...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

pok. nr 14 - parter
Strzegomska 55
53-611 Wrocław

E-mail: sp@dsw.edu.pl
Tel.: 728 971 989; 693 010 162; 539 670 477;

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:30-16:00
Pobierz stronę do PDF