Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (zjazdy: sobota – niedziela) w wymiarze 237 godzin realizowanych w głównej mierze metodami aktywizującymi (ćwiczenia).
Program studiów zgodny jest z wymogami prawa, wymogami programowymi Ministerstwa 

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć, zaliczenie praktyk pedagogicznych (30 godz.) oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

 

Nie musisz się martwić, jeśli nie wiesz, gdzie możesz zrealizować praktyki – współpracujemy z najlepszymi firmami i instytucjami związanymi z obszarem tego kierunku.

Liczba miesięcy nauki: 8
Liczba godzin: 207 + 30 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Moduł I – Podstawy funkcjonowania instytucji edukacyjnej
(111 godz.)
 • prawo oświatowe
 • szkoła jako instytucja edukacyjna
 • komunikacja interpersonalna w szkole
 • wychowanie w szkole
 • budowanie zespołu
 • kompetencje dyrektora szkoły jako lidera organizacji
 • autoprezentacja i wizerunek dyrektora
 • zarządzanie własnym rozwojem
   
Moduł II – Zarządzanie instytucjami edukacyjnymi
(90 godz.)
 • teoria zarządzania z elementami statystyki
 • kierowanie i zarządzanie zmianą
 • kierowanie rozwojem pracowników
 • organizacja pracy szkoły
 • diagnozowanie osiągnięć szkolnych
 • administrowanie szkołą
 • finansowanie zadań oświatowych
Moduł III - Praca dyplomowa
(6 godz.)
 • seminarium dyplomowe
Moduł IV - Moduł praktyk
(30 godz.)
 • praktyka pedagogiczna