dr Agnieszka Gawor

Psycholog, trener biznesu, coach, wykładowca akademicki. Specjalistka w zakresie diagnozy psychologicznej, psychologii klinicznej dziecka, obszaru pomocy psychologicznej i psychologii rozwoju człowieka. Od ponad 20 wielu lat dzieli się z nauczycielami, psychologami, pedagogami, logopedami i osobami zainteresowanymi, swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi  i młodzieżą (w tym z dysfunkcjami). W swoim dorobku posiada doświadczenie praktyczne które zdobyła w trakcie długoletniej pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkołach podstawowych (w jednej z nich pełniła funkcję dyrektora placówki) i ponadpodstawowych. W miejscach tych zajmowała się diagnozą, warsztatami dla nauczycieli, rodziców i dzieci, terapią dzieci i młodzieży. To pozwala jej przekładać niezbędną twardą wiedzę akademicką na umiejętności praktyczne.

Mgr Ewa Granat

Pedagog  terapeuta, oligofrenopedagog, neurologopeda. Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w charakterze pedagoga, wychowawcy,  logopedy, terapeuty. Współpracuje z różnymi placówkami- Szkoła, Przedszkole, Dom Dziecka, Centrum Rozwoju i Wsparcia Rodziny, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,  głównie w Opolu i jego okolicach.  Prowadzi działania wspierające dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziny, w ostatnich latach szczególnie towarzyszy osobom ze spektrum autyzmu. Jako członek zespołu projektu „Wychowanie do Nauczania Włączającego” ( Lerning to include) – organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyno -  Społecznych i Szkoleń WCIES opracowała scenariusze lekcji dla nauczycieli dotyczące edukacji włączającej, współtworzyła filmy prezentujące lekcje modelowe, prowadziła warsztaty dla nauczycieli na terenie Polski.  Współpracuje z Wyższymi Uczelniami gdzie dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami studiów podyplomowych: Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu – Studia Podyplomowe  - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” , Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała  w Świdnicy  -  Podyplomowe Studium – Logopedia i Terapia, Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Dolnośląska Szkoła Wyższa – Edukacja przedszkolna  i Wczesnoszkolna, Przygotowanie Pedagogiczne.   

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując jako pedagog w placówce opiekuńczo-wychowawczej we Wrocławiu. W tym samym czasie przez wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy AKSON oraz z Fundacją Promyk Słońca. W swojej karierze zawodowej pracowała jako  pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jednakże to bezpośredni kontakt z dziećmi zawsze stanowił dla niej największe źródło radości i satysfakcji zawodowej. Obecnie pracuje jako terapeuta SI w przedszkolu oraz prowadzi własną Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu. W pracy jest pasjonatką, ceniącą w dzieciach to co w nich najpiękniejsze: szczerość i spontaniczność.  Za sobą ma liczne ukończone szkolenia m.in.: Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia EEG- Biofeedback, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Terapia Metody Warnkego, Trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni, Smyko-Multisensoryka® dla terapeutów SI, Trening Umiejętności Społecznych, Elementy integracji sensorycznej w pracy nauczyciela, Dieta sensoryczna w postępowaniu terapeutycznym, Stymulowanie komunikacji w autyzmie – od zabawy do dialogu, Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” Metoda dr Paula Dennisona, Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą    Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy. 
Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią SI, diagnozą i terapią pedagogiczną, diagnozą i terapią EEG Biofeedback, terapią ręki, warsztatami dla rodziców i wychowawców.
 

dr Alina Czapiga

Psycholog, pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i psychopatologii. W tym zakresie prowadzi badania naukowe. Autorka publikacji dotyczących trudności oraz zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń psychicznych i niepełnosprawności ruchowych, sensorycznych, intelektualnych. Największe doświadczenie: diagnoza kliniczna zaburzeń psychicznych, diagnoza pacjentów neurochirurgicznych, doradztwo w stanach zaburzeń psychicznych. Przyjmuje w Poradni Psychologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany doradca życia rodzinnego.