Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie online, w wymiarze 364 godzin, realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty) i 90 godzin praktyk. Zajęcia online są realizowane poprzez platformę Teams.

 

UWAGA: Podczas trzeciego semestru studiów odbędą się maksymalnie dwa zjazdy stacjonarne we Wrocławiu w ramach realizacji zajęć praktycznych na sali SI.

  Liczba miesięcy nauki: 15
  Liczba godzin: 364 + 90 godz. praktyk
  Liczba zjazdów: 23
  Liczba semestrów: 3
  WIEDZA Z OBSZARU DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM DZIECKA
  (128 godz.)
  • Neurologia rozwoju 
  • Psychologia rozwojowa
  • Psychologia kliniczna
  • Zaburzenia w rozwoju 
  • Różnice indywidualne w kontekście  pracy z dzieckiem i jego rodzicami 
  • Integracja sensoryczna 
  • Zaburzenia integracji sensorycznej 
  • Psychomotoryka i deficyty 
  DIAGNOZA I METODYKA PRACY
  (128 godz.)
  • Technika wywiadu i obserwacji – aspekt psychologiczny 
  • Obserwacja kliniczna zaburzeń SI 
  • Wspieranie rozwoju dziecka: aspekt emocjonalny, fizyczny, poznawczy, psychomotoryczny 
  • Diagnoza i terapia procesów SI 
  • Diagnoza psychologiczna
  • Diagnoza pedagogiczna 
  • Diagnoza psychomotoryczna 
  • Komunikacja jako element pracy terapeutycznej 
  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
  (108 godz.)
  • Konstruowanie programów terapii IS
  • Terapia IS a inne metody rehabilitacyjne, psychologiczne, pedagogiczne 
  • Psychologiczne trudności rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi 
  • Psychologiczne trudności dzieci z zaburzeniami SI 
  • Logopedyczny aspekt a terapia integracji sensorycznej 
  • Integracja sensoryczna w praktyce fizjoterapeuty
  • Sala SI – praktyczne ćwiczenia 
  • Etyka zawodu 
  FORMA ZALICZENIA

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • obecność na zajęciach;
  • zaliczenie praktyk;
  • pozytywna ocena ze wszystkich modułów objętych programem.