Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez trzy semestry w trybie online, w wymiarze 364 godzin, realizowane metodami aktywizującymi (ćwiczenia, warsztaty) i 90 godzin praktyk. Zajęcia online są realizowane poprzez platformę Teams.

 

UWAGA: Podczas trzeciego semestru studiów odbędą się maksymalnie dwa zjazdy stacjonarne we Wrocławiu w ramach realizacji zajęć praktycznych na sali SI.

Liczba miesięcy nauki: 15
Liczba godzin: 364 + 90 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 23
Liczba semestrów: 3
MODUŁ WIEDZY Z OBSZARU DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM DZIECKA
(128 godz.)
 • Neurologia rozwoju 
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia kliniczna
 • Zaburzenia w rozwoju 
 • Różnice indywidualne w kontekście  pracy z dzieckiem i jego rodzicami 
 • Integracja sensoryczna 
 • Zaburzenia integracji sensorycznej 
 • Psychomotoryka i deficyty 
MODUŁ DIAGNOZY I METODYKI PRACY
(128 godz.)
 • Technika wywiadu i obserwacji – aspekt psychologiczny 
 • Obserwacja kliniczna zaburzeń SI 
 • Wspieranie rozwoju dziecka: aspekt emocjonalny, fizyczny, poznawczy, psychomotoryczny 
 • Diagnoza i terapia procesów SI 
 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza pedagogiczna 
 • Diagnoza psychomotoryczna 
 • Logopedyczny aspekt a terapia integracji sensorycznej
MODUŁ PRAKTYCZNY
(108 godz.)
 • Konstruowanie programów terapii IS
 • Terapia IS a inne metody rehabilitacyjne, psychologiczne, pedagogiczne 
 • Psychologiczne trudności rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi 
 • Psychologiczne trudności dzieci z zaburzeniami SI 
 • Logopedyczny aspekt a terapia integracji sensorycznej 
 • Integracja sensoryczna w praktyce fizjoterapeuty
 • Sala SI – praktyczne ćwiczenia 
 • Etyka zawodu 
MODUŁ PRAKTYK
(90 godz.)
 • praktyka pedagogiczna 1
 • praktyka pedagogiczna 2
FORMA ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • obecność na zajęciach;
 • zaliczenie praktyk;
 • pozytywna ocena ze wszystkich modułów objętych programem.