Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?

 • Diagnozowania środowiska rodzinnego 
 • Konstruowania opinii i ekspertyz psychologicznych 
 • Procedur postępowania w procesie interwencyjnym wobec przestępstw oraz psychologicznych konsekwencji doświadczanych przez ofiary przestępstw 
 • Prowadzenia mediacji, interwencji i procesu terapeutycznego w odniesieniu do specyficznych trudności doświadczanych przez pacjenta/klienta 
 • Sposobów i zasad udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom będącym ofiarami przestępstw 
 • Zagadnień z zakresu kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii 
 • Specyfiki funkcjonowania sądów, zakładów karnych oraz instytucji wspierających i chroniących osoby poszkodowane w wyniku przestępstw oraz dyscyplinujących i resocjalizujących sprawców przestępstw 
 • Zagadnień z zakresu prawa karnego i rodzinnego. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Specjalność przygotowuje do pełnienia zadań zawodowych stanowiących wsparcie eksperckie dla działań podejmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości np. opiniowania psychologicznego w sprawach karnych oraz cywilnych, badania patologii społecznych i zachowań antyspołecznych. Absolwenci przygotowani także aktywności profilaktycznej, psychoedukacyjnej, interwencyjnej i terapeutycznej, zmierzającej do przeciwdziałania tym zjawiskom. 
 • Zajęcia w ramach tej specjalności prowadzone są przez praktyków tj.: psychologów biegłych sądowych, kryminologów, pracowników zakładu karnego i aresztu śledczego, kuratorów sądowych, orzeczników penitencjarnych, specjalistów zajmujących się pracą psychologiczną z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc, funkcjonariuszy policji, prawników, mediatorów sądowych, psychiatrów i psychoterapeutów oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Praca dla Ciebie:

 • w placówkach sądowych (opiniodawcze zespoły specjalistów sądowych lub zespoły kuratorskiej służby sądowej) 
 • w szpitalach oraz interdyscyplinarnych instytucjach i klinikach 
 • w instytucjach i placówkach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i profilaktyką społeczną 
 • w ośrodkach kuratorskich, zakładach poprawczych i resocjalizacyjnych 
 • w placówkach opiekuńczych i wychowawczych 
 • w policji i wojsku 
 • w więziennictwie (zakłady karne, areszty śledcze) 
 • w placówkach interwencji kryzysowej 
 • w poradniach rodzinnych i małżeńskich 
 • w służbach socjalnych (ośrodek pomocy społecznej) 
 • w agencjach i firmach przeprowadzających diagnozę sądową 
 • w instytucjach prowadzących badania naukowe w obszarze psychologii sądowej. 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 16 października
czesne już od
500 zł
433 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 października, zyskujesz:
●    800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

  Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej:

  ●    900 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
  ●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
   

  Program studiów

  • Psycholog jako biegły sądowy  
  • Sądowa psychologia stosowana 
  • Diagnoza psychologiczna uczestników procesu sądowego 
  • Wsparcie psychologiczne dziecka jako ofiary przestępstw 
  • Psychologiczne aspekty pracy kuratora sądowego 
  • Kryminalistyka i kryminologia.
  Zobacz program studiów
  Hand icon

  Zainteresowała Cię specjalność?
  Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

  Zapisz się online
  Pobierz stronę do PDF