Program studiów

  • podstawy audiologii i foniatrii
  • językoznawcze podstawy logopedii
  • podstawy glottodydaktyki
  • diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu
  • integracja sensoryczna w rozwoju mowy
  • diagnoza i terapia mutyzmu wybiórczego
  • metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  • konstruowanie programów terapii logopedycznej