Program studiów

  • Kryminologia stosowana.
  • Komunikacja społeczna z elementami treningu interpersonalnego.
  • Psychopatologia z elementami psychiatrii.
  • Prawne podstawy resocjalizacji i interwencji kryzysowej.
  • Profilaktyka społeczna.
  • Psychologia niedostosowania społecznego.
  • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji.
  • Psychoprofilaktyka stresu i wypalenia zawodowego.