Czego się nauczysz wybierając tą specjalność?

 • rozumienia społecznych i psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka dorosłego,
 • diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań pomocowych wobec jednostek i grup zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym,
 • konstruowania projektów prewencji kryminalnej, resocjalizacji i reintegracji społecznej oraz interwencji kryzysowej,
 • kierowania zespołami ludzkimi i podejmowania decyzji w sferze lokalnej polityki społecznej i kryminalnej, stosując optymalne strategie i metody prewencji oraz rozwiązywania problemów społecznych.
   

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 

 • Jest to propozycja dla osób, które chciałyby pogłębić wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z  osobami dorosłymi przejawiającymi zachowania dysfunkcjonalne oraz pozostającymi w konflikcie z normami społecznymi i prawnymi.
 • Zajęcia dydaktyczne realizują praktycy, którzy na co dzień pracują w obszarze bezpieczeństwa publicznego i resocjalizacji penitencjarnej.
 • Rynek pracy przejawia duże zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru prewencji i penitencjarystyki.

Praca dla Ciebie:

 • jako funkcjonariusz w zakładzie karnym,
 • jako kurator penitencjarny,
 • w służbach mundurowych w systemie profilaktyki i prewencji,
 • w instytucjach rządowych, pozarządowych i organach samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologii społecznej oraz resocjalizacji penitencjarnej.
   

Program studiów

 • Prawo karne wykonawcze;
 • Współczesne zagadnienia kryminalistyki;
 • Prewencja w systemie bezpieczeństwa publicznego i powszechnego;
 • Polskie służby mundurowe w systemie profilaktyki i prewencji;
 • Prewencja zachowań aspołecznych - programy profilaktyczne;
 • Pedagogika penitencjarna z metodyką pracy w zakładzie karnym;
 • Praca socjalna i pomoc postpenitencjarna;
 • Metodyka pracy kuratora penitencjarnego;
 • Interwencja kryzysowa i wsparcie w sytuacji trudnej.
Zobacz program studiów
Hand icon

Zainteresowała Cię specjalność?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF