Program studiów

  • modelowanie środowiska, wnętrz i obiektów
  • modelowanie postaci
  • teksturowanie, mapowanie i shading środowiska, wnętrz i obiektów
  • teksturowanie, mapowanie i shading postaci
  • animacja 3D
  • animacja 2D.