Program studiów

  • podstawy programowania
  • programowanie gier komputerowych
  • testowanie gier komputerowych
  • systemy VR
  • programowanie narzędzi dla game development.