Program studiów

  • budowanie wizerunku organizacji
  • procesy, metody i narzędzia rekrutacji
  • zarządzanie i kierowanie zmianą w obszarze zatrudnienia
  • assessment & development center z elementami psychometrii
  • system wynagrodzeń i świadczenia korporacyjne
  • ocena i rozwój pracownika.