Program studiów

  • Biologiczne uwarunkowania rozwoju człowieka 
  • Biologiczne uwarunkowania wysiłku fizycznego
  • Żywienie i wspomaganie dietetyczne w różnych dyscyplinach sportu
  • Choroby przewlekłe oraz zaburzenia metaboliczne w aspekcie wysiłku fizycznego
  • Suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia
  • Trening personalny w różnych modelach dietoterapii