15 stycznia 2021

 

Po ocenie merytorycznej wniosków, prezentujemy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach II edycji konkursu Akademii Umiejętności: 

 

Lista projektów 

 

 

 

 

4 stycznia 2021 

 

Prezentujemy listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej 

w konkursie organizowanym w ramach "Akademii Umiejętności" 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 

 

Informujemy również, że termin przygotowania oceny merytorycznej wskazanych wyżej wniosków − ze względu na przerwę świąteczno-noworoczną − został wydłużony do 9.01.2021 roku. Lista wniosków, które uzyskają dofinansowanie, zostanie przedstawiona na początku kolejnego tygodnia.

 

POBIERZ: >>>> LISTA WNIOSKÓW SKIEROWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ  w konkursie organizowanym w ramach "Akademii Umiejętności" Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, II edycja. 

 

28 listopada 2020
Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55 w ramach „Akademii Umiejętności”ogłasza konkurs na projekty grantowe dla studentów.

 

Cel konkursu: wsparcie studentów DSW w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT), poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na następujące rodzaje inicjatyw:
o    realizacja autorskiego projektu o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu, etc. (związanego z kierunkiem studiów),
o    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach o charakterze branżowo-zawodowym (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu),
o    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu). Dopuszcza się możliwość łączenia ww. rodzajów inicjatyw w jednym wniosku, przy założeniu, nieprzekraczalności maksymalnej wartości projektu. 


Adresaci konkursu: studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.

 

Budżet konkursu w edycji II wynosi: 200 000 PLN
•    realizacja autorskich projektów o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu - 80 000 zł
•    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach o charakterze branżowo-zawodowym –

40 000 zł
•    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT – 80 000 zł

 

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami dostępnego na stronie www.dsw.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
•    Regulamin konkursu – edycja II
•    Zał. nr I – formularz wniosku wraz załącznikami do wniosku (1a, 1b, 1c, 1d)
•    Zał. nr II - umowy ramowej
•    Zał. nr III – formularz raportu
•    Zał. nr IV – wykaz kosztów niekwalifikowanych

 

Uwaga! Termin składania wniosków: do 30 listopada 2020 roku do godz. 23:59
Forma składania wniosków: przesłanie kompletnego wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na

adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl
Kontakt i informacje w sprawie konkursu: Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier, tel. 691 033 783,

e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl.


Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.

Czytaj więcej