Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55
w ramach „Akademii Umiejętności”
ogłasza konkurs na projekty grantowe dla studentów

 

Cel konkursu: wsparcie studentów DSW w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT), poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na następujące rodzaje inicjatyw:
o    realizacja autorskiego projektu o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu, etc. (związanego z kierunkiem studiów),
o    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach o charakterze branżowo-zawodowym (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu),
o    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT (związanych z kierunkiem studiów i zakończone uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu). Dopuszcza się możliwość łączenia ww. rodzajów inicjatyw w jednym wniosku, przy założeniu, nieprzekraczalności maksymalnej wartości projektu. 


Adresaci konkursu: studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.

 

Budżet konkursu w edycji II wynosi: 200 000 PLN
•    realizacja autorskich projektów o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu - 80 000 zł
•    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach o charakterze branżowo-zawodowym –

40 000 zł
•    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT – 80 000 zł

 

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami dostępnego na stronie www.dsw.edu.pl
Dokumenty do pobrania:
•    Regulamin konkursu – edycja II
•    Zał. nr I – formularz wniosku wraz załącznikami do wniosku (1a, 1b, 1c, 1d)
•    Zał. nr II - umowy ramowej
•    Zał. nr III – formularz raportu
•    Zał. nr IV – wykaz kosztów niekwalifikowanych

 

Uwaga! Termin składania wniosków: do 30 listopada 2020 roku do godz. 23:59
Forma składania wniosków: przesłanie kompletnego wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na

adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl
Kontakt i informacje w sprawie konkursu: Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier, tel. 691 033 783,

e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl.


Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.

Czytaj więcej