Dolnośląska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w
cyklu naukowych seminariów „Poza kulturową oczywistością”.

 

21 stycznia 2021 r.
g. 10:00-11:30

dr hab. Danuta Uryga, prof. APS
dr Marta Wiatr (APS)
Etnograficzne studium przypadku -
odkrywanie, zwiedzanie czy wytwarzanie

społecznego świata? 

 

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS
rejestracja pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl

 

 

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji nad zmianami
zachodzącymi w edukacji, kulturze, polityce oraz mediach.
Pragniemy zadać pytania o kwestie sporne, wątpliwe lub
kontrowersyjne, których obecność w dyskursie publicznym w
(nie)oczywisty sposób zmienia nasze realia.
Inspiracją dla cyklu seminariów naukowych „Poza kulturową
oczywistością” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest dorobek
naukowy Profesora Roberta Kwaśnicy.

Czytaj więcej