Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu seminariów „Poza kulturową oczywistością”. 25 marca o godz. 10 będzie można wysłuchać wykładu online "Autobiograficzny wywiad narracyjny a współczesne dyskursy etyczne w naukach społecznych", który wygłosi dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ. 


Dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ
kierownik Katedry Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Socjologii. Specjalizuje się w badaniach biograficznych, zagadnieniach tożsamości i pamięci biograficznej. Autorka książek: Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza narracji kresowych (IFiS PAN, Warszawa 1999); Biografia i pamięć. Na przykładzie generacyjnego doświadczenia ocalonych z Zagłady (Nomos, Kraków 2008); Biography and Memory: The Generational Experience of the Shoah Survivors (Academic Studies Press, Boston 2012) oraz O parafii w archidiecezji łódzkiej. Szkic do portretu (Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2020).

 

Zredagowała wybór tekstów Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (Nomos, Kraków 2012). Współautorka książek: (razem z Katarzyną Waniek i Agatą Zysiak) Opowiedzieć uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015);  (razem z Jarosławem Pałką) Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historia mówiona (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018) oraz  (wspólnie z Katarzyną Waniek) Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda-technika-analiza (Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020).

 

Spotkanie zdalne w aplikacji MS TEAMS  rejestracja pod adresem: maria.sikorska@dsw.edu.pl Serdecznie zapraszamy! 
 

Seminaria naukowe w DSW „Poza kulturową oczywistością”
 

Dolnośląska Szkoła Wyższa serdecznie zaprasza do udziału w cyklu naukowych seminariów „Poza kulturową oczywistością”.  

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji nad zmianami zachodzącymi w edukacji, kulturze, polityce oraz mediach. Pragniemy zadać pytania o kwestie sporne, wątpliwe lub kontrowersyjne, których obecność w dyskursie publicznym w (nie)oczywisty sposób zmienia nasze realia. 


Inspiracją dla cyklu seminariów naukowych „Poza kulturową oczywistością” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jest dorobek naukowy Profesora Roberta Kwaśnicy.

 

Kolejne seminaria z cyklu „Poza kulturową oczywistością”:

 

 • 15 kwietnia 2021 r.
  dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, prof. UAM
  (Nie)widzialne granice – różnice i nierówności w doświadczaniu codzienności szkolnej przez dziewczęta i chłopców
 • 29 kwietnia 2021 r.  
  dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ
  Trudny czy wymagający teren badań? Badacz jakościowy pomiędzy teorią metodologii badań a praktyką życia badawczego
 • 24 czerwca 2021 r.
  dr Brian Tam, visiting professor
  My Ethnicity is not a Virus: Racism and Xenophobia during the COVID-19 Pandemic


Rok akademicki 2019/2020

 • Inauguracja cyklu seminariów naukowych w DSW: Poza Kulturową Oczywistością 29 października 2019r.
 • 28 listopada 2019 r.
  Maria Mendel, Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański)

  Zaawansowane studia nad kulturą i edukacją
 • 12 grudnia 2019 r.
  Piotr Zańko (Uniwersytet Warszawski)
  Edukacyjne konteksty oporu kulturowego
 • 17 grudnia 2019 r.
  Andreas Fejes (Linköping University, Dolnośląska Szkoła Wyższa) 

  Mapping out the Research Field of Adult Education and Learning
 • 18 grudnia 2019 r.
  Piotr Stańczyk (Uniwersytet Gdański)

  Freirego Suchodolskim. Od marginesów, do centrum i z powrotem na marginesy…
 • 28 stycznia 2020 r.
  Aneta Ostaszewska (Uniwersytet Warszawski)

  „Nakreśliłam własne przeznaczenie” – praca biograficzna jako kategoria pedagogiczna
 • 05 marca 2020 r.
  Piotr Zamojski (Uniwersytet Gdański)

  Wprowadzenie do idei po-krytycznej pedagogiki…

Rok akademicki 2020/2021

 • 22 października 2020 r.
  Martyna Pryszmont (Uniwersytet Wrocławski)

  Metodologia jako sztuka wyjścia. Pomiędzy sztuką a metodą badawczą
 • 03 grudnia 2020 r.
  Karolina Kuszyk 

  Jak opisać owada w bursztynie, czyli o powstawaniu “Poniemieckiego”
 • 21 stycznia 2021 r.
  Danuta Uryga i Marta Wiatr  (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
  Etnograficzne studium przypadku - odkrywanie, zwiedzanie…
 • 28 stycznia 2021 r.
  Justyna Kajta (Uniwersytet Wrocławski)

  „Zrozumieć nacjonalizm? O tożsamości i dyskursie polskiego ruchu nacjonalistycznego”
 • 18 marca 2021 r.
  Elżbieta Korolczuk (Södertörn University)

  Kto się boi "gender"? Wojny kulturowe i prawicowy populizm
Czytaj więcej