Dolnośląska Szkoła Wyższa jako sygnatariusz Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni prowadzi działalność w zakresie wspierania wartości akademickich i tworzenia nowych idei, we współpracy i dialogu z interesariuszami kształtuje kompetencje, mające wpływ na rozwój i innowacyjność naszej społeczności, modeluje postawy obywatelskie, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju. 


Działania te podlegają koordynacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach realizacji Agendy 2030 - celów zrównoważonego rozwoju.

 

Z inicjatywy sygnatariuszy Deklaracji i MFiPR w ramach dobrowolnej sprawozdawczości pozafinansowej dokonano zebrania dobrych praktyk polskich uczelni wyższych w trakcie trwania pandemii. Każda z partycypujących w projekcie uczelni mogła wskazać do 5 działań podejmowanych w semestrze letnim 2019/2020, tj. od momentu wybuchu pandemii w marcu 2020 r. do połowy lipca 2020 r. 

 

Spośród wielu zadań, które zrealizowaliśmy w czasie pandemii Covid-19, w Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19 (MFiPR/MEiN, Warszawa 2021, plik w zał.), prezentowane są tylko wybrane aktywności DSW w następujących obszarach:  działania naukowe, wsparcie psychologiczne, działania edukacyjne, pomoc materialna, działania komunikacyjno-informacyjne.  

 

Część z nich prezentowana jest także na plakacie stworzonym latem 2020 r. przez studentów kierunku Design Now! 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom, dzięki którym nasze inicjatywy mogły zostały zrealizowane.  

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentowanymi poniżej aktywnościami DSW w czasie pandemii z Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19  (str. 59, 86, 94, 120, 126). 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej