Szanowni Państwo, Studenci, Doktoranci i Słuchacze DSW

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz całej społeczności akademickiej DSW, a także mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, zgodnie z zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wszystkich Uczelni w kraju (z dnia 2 września 2020 r.), zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, a także studiach III stopnia oraz w Szkole Doktorskiej będą prowadzone głównie w trybie zdalnym - synchronicznym. 

 

Wyjątek stanowić będą wybrane zajęcia, wymagające bezpośredniego kontaktu m.in. zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym na terenie uczelni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Informacje o miejscu i sposobie prowadzenia zajęć zostaną zamieszczone w harmonogramach w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Ze względu na szczególną sytuację i konieczność sprawnego wdrożenia do procesu edukacji studentów I roku, pierwsze zajęcia dla studentów rozpoczynających kształcenie w DSW na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych planujemy przeprowadzić w formie tradycyjnej (bezpośredniej) na terenie uczelni z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Chcemy w ten sposób dać studentom I roku szansę na bezpośrednie poznanie uczelni oraz spotkanie z wykładowcami, koleżankami i kolegami ze studiów. 

 

Biorąc pod uwagę specyfikę i praktyczny charakter studiów podyplomowych, informujemy, że część zajęć na studiach podyplomowych zostanie zaplanowana w formie tradycyjnej (bezpośredniej) na terenie uczelni z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa.

 

Informujemy również, że od roku akademickiego 2020/2021 seminaria oraz projekty dyplomowe na studiach I i II stopnia będą zaplanowane w trybie zdalnym synchronicznym. Na studiach w trybie niestacjonarnym będą one zaplanowane w piątki od godz. 17.00.

 

Szczegółowe informacje dla studentów, doktorantów i słuchaczy DSW poszczególnych kierunków (np. terminy zjazdów, plany zajęć) zostaną zamieszczone do 18 września br. w Wirtualnym Dziekanacie i USOSweb. Ważne informacje/komunikaty dla studentów i doktorantów są też zamieszczane w zakładce strefa studenta i doktoranta. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Zarządzenie w  sprawie wprowadzenia zasad BHP podczas realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni.

 

 

Edukacja zdalna – rozwijamy zdobyte doświadczenie 

 

Mijający semestr pokazał, że pozytywnie zdaliśmy egzamin z kształcenia zdalnego. 82,9% studentów DSW było zadowolonych z działań, jakie podjęliśmy w czasie panującej pandemii koronawirusa. W nowym roku akademickim wykorzystamy dobre doświadczenia zdobyte w ostatnim semestrze. 

 

Okres wakacji był dla nas czasem wytężonej pracy nad standardami kształcenia zdalnego, które wpłyną na efektywniejsze pozyskiwanie przez Państwa wiedzy, umiejętności i kompetencji. Mamy nadzieję, że udoskonalone standardy nauczania i wykorzystywane rozwiązania technologiczne pozwolą Państwu w pełni korzystać z możliwości studiowania na naszej Uczelni. 

 

Co oznacza, że zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym?

  • Na wykłady i ćwiczenia studenci i studentki łączą się z koleżankami, kolegami i nauczycielami akademickimi za pomocą takich narzędzi jak MS Teams, itp. Aplikacje kształcenia zdalnego pozwalają na bieżący kontakt z wykładowcą, prowadzenie dyskusji i zadawanie pytań oraz na pracę w podgrupach nad projektami realizowanymi z koleżankami i kolegami ze studiów. Informacje i instrukcje jak korzystać z MS Teams znajdują się w zakładce – Kształcenie w formie zdalnej. 
  • Program studiów realizowany jest tak, jak w przypadku zajęć prowadzonych tradycyjnie. 

Co oznacza, że niektóre zajęcia prowadzone są w bezpośrednim kontakcie (tryb tradycyjny)?

  • Spotkamy się na zajęciach w budynkach uczelni. Będzie nas jednak obowiązywał reżim sanitarny, po to, aby te spotkania były dla nas wszystkich bezpieczne.
  • Na terenie uczelni należy zakrywać nos i usta, często dezynfekować dłonie i zachowywać bezpieczny dystans. 

Bez względu na formę kształcenia nasi studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych skorzystają z takich udogodnień technologicznych, jak:

  • Darmowy dostępu do pakietu MS Office 365 otrzymany od Uczelni, obejmujący popularne aplikacje, takie jak Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote, dzięki którym wykładowcy i studenci mogą ze sobą współpracować, bezproblemowo się komunikować i tworzyć np. projekty.
  • Wirtualny Dziekanat i USOSweb to strony www, na których studenci i doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą sprawdzić oceny z całego okresu studiów, godziny konsultacji wykładowców, harmonogramy zajęć oraz znaleźć wiele ważnych informacji i komunikatów.
  • Strefa studenta i doktoranta na stronie internetowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej to źródło wiedzy o bieżących działaniach i najważniejszych kwestiach dotyczących studentów i doktorantów.

Dolnośląska Szkoła Wyższe będzie na bieżąco śledzić stan sytuacji epidemicznej, zalecenia GIS i decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostosowując decyzje o dalszym kształceniu do zmian obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na informować poprzez stronę internetową, USOSweb, Wirtualny Dziekanat oraz Facebooka Uczelni. 
 

Czytaj więcej