Wyniki konkursu

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. 

Przedstawiamy wyniki konkursu. 

Sprawdź laureatów konkursu

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Znana jest już lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
w konkursie organizowanym w ramach

AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
edycja V

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zakwalifikowanych projektów znajdują się pod linkiem.


Serdecznie gratulujemy!


Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55
w ramach „Akademii Umiejętności” – edycja V
ogłasza konkurs na projekty grantowe dla studentów

 

 1. Cel konkursu: wsparcie studentów DSW w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT), poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na następujące rodzaje inicjatyw:
  1. realizacja autorskiego projektu o charakterze technologicznym, naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu etc. (związanego z kierunkiem studiów). Autorem projektu może być student, grupa studentów, koło naukowe. W ramach projektu można przewidzieć także udział studenta, grupy studentów, koła naukowego w szkoleniach, warsztatach i kursach o charakterze branżowo-zawodowym oraz z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych (związanych z kierunkiem studiów zakończonych uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu).
 2. Adresaci konkursu: studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.
 3. Budżet konkursu w edycji V wynosi: 150 000 PLN
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami dostępnego na stronie www.dsw.edu.pl
 5. Dokumenty do pobrania:
 6. Termin składania wniosków: do 20 grudnia 2022 do godz. 23.59.
 7. Forma składania wniosków: przesłanie kompletnego wypełnionego wniosku wraz
  z załącznikami na adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl
 8. Kontakt i informacje w sprawie konkursu: Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier, tel. 691 033 783, e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl.
 9. Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.
 10. Spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się online
  7.12.2022 o godz. 16:30–17:30

link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWM3ZTA5ZmItMzM1Yi00MDFiLTk2NzAtNGU1MzU0NjNiYjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253bc24c5-73ad-421a-9408-3ea555be4a07%22%2c%22Oid%22%3a%228634f6d6-09f8-4201-b218-a47e21c3b087%22%7d

 

Projekt Innowacyjna uczelnia – doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 

Czytaj więcej