W dniach 30–31 stycznia 2023 r. odbyła się zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie konferencja międzynarodowa Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

 

Naszą uczelnię na konferencji reprezentowały dr Małgorzata Oleniacz, prof. DSW oraz dr Agnieszka Szymajda, które w całym projekcie SCWEW od roku pełnią wraz z dr Joanną Kłodkowską i dr hab. Alicją Czerkawską prof. DSW, funkcje ekspertek zewnętrznych, reprezentując tym samym Dolnośląską Szkołę Wyższą w tak ważnym, długofalowym  projekcie.

 

Udział w konferencji 30.-31.01 był okazją do wymiany doświadczeń i podsumowaniem pilotażu prowadzonego w ramach projektu w całej Polsce. Prelegentami konferencji były czołowe postaci pedagogiki specjalnej w Polsce oraz praktycy wdrażający ideę edukacji inkluzyjnej. Uczestnicy mieli okazję globalnego oglądu sytuacji dzieci i młodzieży w kontekście dobrostanu psychospołecznego dzięki wykładom profesor z Uniwersytetu w Zurychu.

 

Więcej informacji o konferencji pod linkiem.

Czytaj więcej