Program studiów

Zajęcia prowadzone są przez dwa semestry w trybie online synchronicznie w wymiarze 160 godzin i odbywać się będą za pomocną platformy MS Teams.

Liczba miesięcy nauki: 8
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
BADANIA I BUSINESS DISCOVERY
(40 godz.)
 • Desktop research i analiza konkurencji
 • Jak zebrać i pracować z danymi zastanymi
 • Badania jakościowe
 • Badania ilościowe
 • Analiza, wnioski i rekomendacje
 • Walidacja idei biznesowej
WPROWADZENIE DO DESIGN THINKING
(20 godz.)
 • Projektowanie warsztatów
 • Zebranie grupy roboczej / warsztatowej
 • Dobieranie narzędzi warsztatowych
 • Jak pracować z grupą warsztatową
 • Analiza, wnioski i rekomendacje po warsztatach
AGILE, WYTWARZANIE, DOSTARCZANIE, TECHNOLOGIA
(4 godz.)
 • Jak wytwarza się produkty cyfrowe
 • Planowanie i zarządzanie produktem 
 • Błędy w zwinnym produkcie
 • Trendy technologiczne
 • Zarządzanie zwinne pracą własną i zespołu
STRATEGIA UX
(20 godz.)
 • Jak wnioski z badań i warsztatów przekładać na produkt
 • Propozycja wartości
 • Mapowanie i gradacja funkcjonalna
 • Procesy i przepływy w systemie
 • Architektura informacji
 • Walidacja procesów i funkcjonalności
PROJEKTOWANIE
(16 godz.)
 • Wprowadzenie do interfejsów użytkownika
 • Jakie są zasady komunikacji UI
 • Jak projektować makiety - proces projektowy
 • Jak projektować zespołowo / warsztatowo
 • Paper prototyping
 • Wprowadzenie do Figmy i makiety lo-fi
MVP - PIERWSZE MAKIETY
(16 godz.)
 • Co to jest Minimum Viable Product i jak je wyłonić
 • Mapowanie i optymalizacja procesów i funkcjonalności pod MVP
 • Jak rozmawiać z biznesem o MVP
 • Estymacja MVP z developerami
 • Makiety mid-fi, hi-fi, prototyp
BADANIA UŻYTECZNOŚCI I DOSTĘPNOŚĆ
(16 godz.)
 • Badania korytarzowe - pierwsza walidacja
 • Badania użyteczności
 • Niemoderowane badania użyteczności w narzędziach Maze / Useberry
 • Analiza, wnioski i rekomendacje
 • Dostępność, WCAG i Section508
 • Jak budować produkty uniwersalne
MVP 2.0
(12 godz.)
 • Ewaluacja MVP
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie wersjonowanie
 • Testy AB
 • Jak mówić o MVP
PODSTAWY ANALITYKI
(4 godz.)
 • Przegląd narzędzi analitycznych
 • Określanie punktu konwersji
 • Określanie metryk dla procesów
 • Pierwszy dashboard z danymi
SZTUKA PREZENTACJI
(4 godz.)
 • Dlaczego to potrzebne?
 • Cel, konspekt, audytorium
 • Budowanie narracji i argumentacji
 • Zarządzanie historią
PROJEKT: NOWA PRACA
(8 godz.)
 • Przygotowanie CV
 • Ewaluacja własna za pomocą DOKtora
 • Analiza Cech i Wartości
 • Przygotowanie Case Study
WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
 • Obrona pracy dyplomowej.