Opis kierunku:

Sprawnie działająca administracja stanowi podstawę funkcjonowania organów państwa oraz pozwala na realizację stawianych przed nimi celów. Organy administracji, dla prawidłowego funkcjonowania, wymagają natomiast skutecznego, efektywnego i nowoczesnego zarządzania. Sprawny system administracyjno – zarządczy to także element dobrze działającego przedsiębiorstwa.

 

Celem studiów jest nabycie lub pogłębienie posiadanej już przez słuchaczy wiedzy prawniczej, umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji organizacyjnych i zarządczych, niezbędnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach średniego i wyższego szczebla w strukturach administracji publicznej, a także pracujących w przedsiębiorstwach, będących spółkami prawa handlowego lub w organizacjach pozarządowych.

 

Uczestnicy kursu będą mieli okazję na spotkanie z praktykami, którzy na co dzień mają okazję współpracować z organami administracji i przedsiębiorcami, prowadzić ich obsługę prawną lub brać udział we wspólnych projektach. Będzie to okazja do uzyskania praktycznej wiedzy i doświadczenia, opartych na rzeczywistych problemach, z jakimi wykładowcy stykają się w swojej codziennej pracy. Poprzednie edycje studiów pokazały, że są to najbardziej wartościowe treści, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Dla kogo ten kierunek?

 • dla osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w strukturach administracji rządowej i samorządowej,
 • dla osób zatrudnionych lub szukających zatrudnienia na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach lub organizacjach pozarządowych,
 • dla pracowników średniego i wyższego szczebla organów administracji, spółek prawa handlowego i organizacji pozarządowych.

Co zyskujesz?

 • pogłębisz posiadaną wiedzę prawniczą, niezbędną do sprawnego zarządzania jednostką organizacyjną lub zespołem w ramach struktur administracji publicznej czy przedsiębiorstwa z sektora prywatnego
 • zdobędziesz najważniejsze dla kierownika zespołu oraz pracownika administracji kompetencje miękkie i umiejętności interpersonalne
 • zdobędziesz kluczową wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • nabędziesz umiejętności organizacyjne niezbędne przy pełnieniu funkcji zarządczych w ramach struktur administracji lub na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach prywatnych
 • uzyskasz możliwość praktycznej weryfikacji nabytych wiadomości teoretycznych poprzez analizę studiów przypadków

Studia idealne dla Ciebie!

Nie wiesz, na który kierunek się zdecydować? Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji Studiów Podyplomowych: sp@dsw.edu.pl

Bezpłatne szkolenia

Dlaczego jeszcze warto wybrać studia podyplomowe w DSW? Ponieważ każdy uczestnik studiów ma możliwość bezpłatnie wziąć udział w aż 4 dodatkowych szkoleniach! Odbędą się one w trakcie jednego weekendu i nie będą ze sobą kolidować godzinowo. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział.

Sposób realizacji studiów podyplomowych

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej studia podyplomowe na kierunku Administracja - prawo, zarządzanie i organizacją realizowane są:

 • hybrydowo - zajęcia na tym kierunku prowadzone są częściowo online, a częściowo w salach wykładowych. Jako praktycy doskonale wiemy, że nie wszystkie treści, a przede wszystkim umiejętności, można przekazać tylko poprzez naukę online. Warsztaty i spotkania, których nie możemy przeprowadzić online, ponieważ utracą swoją wartość edukacyjną, będą przeprowadzone w salach DSW, gdy tylko pozwoli na to sytuacja.

Na dzisiejszym rynku pracy liczą się przede wszystkim wiedza, kompetencje i doświadczenie. To właśnie z tym założeniem stworzony został kierunek studiów podyplomowych: Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja. Celem studiów jest nabycie i pogłębienie posiadanej już przez słuchaczy wiedzy prawnej, umiejętności interpersonalnych oraz kompetencji organizacyjnych i zarządczych, niezbędnych podczas pracy w strukturach administracji publicznej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków - adwokatów, radców prawnych oraz menadżerów i specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas kursu, słuchacze mają możliwość zastosowania wiedzy w praktyce oraz weryfikacji nabytych kompetencji na gruncie prezentowanych studiów przypadków i analizy stanów faktycznych. Kontakt z doświadczonymi przedstawicielami branży, pozwala natomiast na stworzenie płaszczyzny do dyskusji, wymiany poglądów oraz konfrontacji założeń teoretycznych z przyjętymi rozwiązaniami praktycznymi. Kolejna już edycja studiów powstała z myślą o kształceniu osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze, a także pracowników średniego i wyższego szczebla, w strukturach administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.

mec. Michał Kutrowski

manager kierunku studiów podyplomowych Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja w DSW

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Program studiów

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń i warsztatów z uwzględnieniem praktycznych studiów przypadków.


Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć.

 

 • Wstęp do prawoznawstwa – 15 godz.
 • Prawo administracyjne – 15 godz.
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – 18 godz.
 • Podstawy prawa cywilnego – 15 godz.
 • Prawo finansów publicznych – 15 godz.
 • Prawo i fundusze europejskie – 9 godz.
 • Ochrona danych osobowych i informacji – 9 godz.    
 • Praktyki antykorupcyjne i etyka w administracji – 15 godz.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – 15 godz.
 • Ochrona własności intelektualnej – 15 godz.
 • Teoria zarządzania i organizacji – 12 godz.
 • Organizacja pracy biura – 12 godz.
 • Umiejętności miękkie i komunikacja interpersonalna – 15 godz.
Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 180
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Łukasz Stępkowski
Jakub Hudský
mgr inż. Agnieszka Majchrzak
Anna Rakowiecka
adw. Michał Kutrowski

Manager kierunku, adwokat i członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalista z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego i gospodarczego oraz prawa spółek. Jako obrońca, reprezentuje Klientów w sprawach karnych przed organami ścigania oraz przed Sądem. W praktyce...

dr Łukasz Stępkowski

Doktor nauk prawnych, adwokat i członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, tłumacz przysięgły języka angielskiego, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Opolskiego. Partner współzarządzający w Kancelarii adwokacko-radcowskiej Konopacka & Stępkowski Law and...

Jakub Hudský

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca i tłumacz dokumentów prawniczych oraz administracyjnych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych (w tym...

Magdalena Soja

Adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich. Obecnie na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych KTS LEGAL Trzeciak Słapczyński, gdzie zajmuje się...

mgr inż. Agnieszka Majchrzak

Absolwentka studiów MBA, dyrektor HR, konsultant i trener biznesu, CEO firmy szkoleniowej Evoskills.
W latach 2004-2019 pracowała w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych, w których zajmowała wysokie stanowiska menedżerskie. Pracowała między innymi jako menedżer...

Krzysztof Stępkowski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W czasie studiów szeroko angażował się w działalność studencką, m.in. będąc prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, członkiem zarządu Fundacji Rozwoju...

Anna Rakowiecka

Specjalistka w zakresie zarządzania wdrażeniem produktów cyfrowych, obecnie Senior Project Manager we wrocławskim software house Monterail. Doświadczona w pracy z różnorodnymi zespołami projektowymi i klientami z całego świata, codziennie wykorzystująca w tym celu szereg...

Poznaj innych wykładowców

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

pok. nr 14 - parter
Strzegomska 55
53-611 Wrocław

E-mail: sp@dsw.edu.pl
Tel.: 728 971 989; 693 010 162; 539 670 477;

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:30-16:00
Pobierz stronę do PDF